Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Veilig honk overbodig geworden door mobieltjes

HALSTEREN - REGIO - Het bestuur van de Stichting Veilig Honk overweegt de stichting op te heffen. De behoefte aan aanbel-adressen langs fietsroutes voor scholieren lijkt sterk te zijn afgenomen.

"De afgelopen jaren is er op communicatief gebied voor de leerlingen en ouders heel veel veranderd. Alie leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Dit is de reden dat er de afgelopen twee jaar veel minder gebruik is gemaakt van de Honken", aldus Frank Looijen, voorzitter Stichting Ondersteuning Veilig Honk. "Navraag door het bestuur van de Stichting, heeft opgeleverd dat er honken zijn waar de afgelopen twee jaar niemand heeft aangebeld. Als er al aangebeld werd, was dit maximaal een of twee keer in een jaar. Deze ontwikkeling is voor het bestuur aanleiding geweest om te onderzoeken of wij nog van maatschappelijke meerwaarde zijn." Het bestuur is voornemens om de Stichting op te heffen en vraagt de honkbeheerders of ze het eens zijn met dit voornemen.

Meer berichten