Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: pixabay

Alle kinderen in Woensdrecht kunnen blijven sporten

HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht zet de samenwerking met het Jeugdfonds Sport voort. Ook de komende drie jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met minder financiële middelen, net als hun leeftijdsgenootjes, lid worden van een sportvereniging.


Het Jeugdfonds Sport creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om te sporten. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen. Het geld gaat direct naar de vereniging.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: "Het college vindt het van groot belang dat alle kinderen in de gemeente mee kunnen doen. Daar hoort bij dat iedereen de kans krijgt om iets aan sport te doen. Dit helpt kinderen om zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. In welk gezin je ook opgroeit, deze ervaring is voor elk kind belangrijk."

Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport kan ingediend worden via intermediairs zoals scholen, verenigingen, het startpunt Grip op Geld van de BWI en de buurtsportcoaches. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling neemt al jaren steeds wat toe. Vorig jaar werden er 79 aanvragen goedgekeurd. De gemeente zet hiervoor jaarlijks zo'n €17.000 in vanuit de armoedegelden. De samenwerking met het Jeugdfonds Sport past binnen ook binnen de doelstellingen van de 'Alliantie kinderarmoede', waarvoor Woensdrecht zich inspant om de (gezondheids)gevolgen van armoede te minimaliseren.

Meer berichten