Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Dorpsraad Halsteren in overleg

HALSTEREN - In de bijeenkomst van Dorpsraad Halsteren werd onder meer een ingekomen brief behandeld van een bewoonster van de plaatselijke Parallelweg die klaagt over stankoverlast. De klacht is gemeld bij de Provincie Noord-Brabant en blijkt moeilijk te achterhalen.

Ontluchten van schepen op het Schelde-Rijnkanaal zou een oorzaak kunnen zijn. Dat gebeurt op dinsdag en hier klagen meerdere mensen over. Ook werden enkele bedrijven op Theodorushaven genoemd, de Milieudienst zou dit regelmatig hebben laten doorschemeren. Vanuit de Dorpsraad wordt onderzocht hoeveel meldingen van stankoverlast er zijn en waar die vandaan komen.

Parkeerproblemen bij grote evenementen op Sportpark de Beek moeten door de organiserende verenigingen zelf opgelost worden. Hoe de maaltijdvoorziening wordt geregeld sinds zorgcentrum Sint Elisabeth dicht is, blijkt na vele maanden nog niet duidelijk. In het gesprek met de wethouders op 2 december zal onder meer de terugkeer van het kunstwerk 'Merrie met veulen' aan de Burgemeester Elkhuizenlaan aan de orde komen. Verder diverse evenemententerreinen in Halsteren, openbaarheid van Landgoed de Beek waar steeds meer versperrende boomstammen langs paden worden gelegd, het inundatiepark bij Fort de Roovere in het kader van Landschappen van Allure, de klankbordgroep West-Brabantse Waterlinie, bereikbaarheid van appartementengebouw De Merel aan het nieuwe plein Vogelenzang en starterswoningen in Halsteren waar volgens de woningcorporatie geen behoefte aan zou zijn vanwege beleid voor doorstroming van huurhuizen.
Over de voortgang van de verkoop van Zweedse watersnoodwoningen wordt nog deze maand uitsluitsel verwacht. Hoewel de sloop van zorgcentrum Sint Elisabeth wordt belemmerd door beschermde vleermuizen in spouwmuren gaan de voorbereidende werkzaamheden wel door. Dit neemt niet weg dat de het project vertraging oploopt.
Uit een bijeenkomst over zwembad De Melanen blijkt dat er een nieuwe coating nodig is voor een van de bassins. Verder is het de bedoeling de accommodatie geheel rookvrij te maken. Bewoners klagen over drukte in de Langstraat en vragen de gemeente om oplossingen. Realisatie van nieuwe routes door het natte Halsters Laag blijft vragen oproepen vanwege de toestand van het terrein. In de Auvergnepolder is het windmolenproject van Innogy van de baan.

 

 

 

 

 

Meer berichten