Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

In gesprek met politieke fracties over duurzaamheid

BERGEN OP ZOOM - In november staat in de Nederlandse bibliotheken de campagne Nederland Leest op de agenda, zo ook in de Bibliotheek Het Markiezaat. Dit jaar staat het thema duurzaamheid centraal. Het is een goed moment om in gesprek te gaan met de Bergse politiek over dit thema, dat volop in het nieuws staat.

Op dinsdag 19 november is er tussen 19.00 en 21.00 uur een thema-avond in de Bibliotheek Bergen op Zoom. Op de avond met vrij inloop gaan politieke fracties met elkaar in gesprek over duurzaamheid. Je kunt aanschuiven bij de Bergse fracties van D66, GroenLinks, PvdA en VVD. "Wissel van gedachten over hun duurzaamheidsagenda én jouw ideeën over duurzame oplossingen. Wat betekent duurzaamheid en een gezonde leefomgeving voor jou? Wat kun je zelf doen en wat verwacht je van de politiek? Met elkaar in gesprek gaan is een eerste stap."

Restafval wegbrengen
D66 wil wind- en zonne-energieparken voor de energielevering aan huizen. Ze zijn een voorstander van omgekeerd inzamelen waarbij al het recyclebare afval wordt opgehaald en bewoners alleen het restafval wegbrengen. Alle beleidsvoorstellen krijgen een paragraaf duurzaamheid. Daarin maken ze ecologische en economische kosten en baten inzichtelijk.

Groen gebied
Groen Links kiest voor veel extra groen in en om de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een groen gebied. Ze ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen. Ze maken zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties.

Gebruik belasten
De PvdA is tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen en voor duurzame voedselproductie. Daarnaast wil de PvdA investeren in het openbaar vervoer en zijn ze voorstander van een systeem waarbij autorijden eerlijker wordt gemaakt. Dit onder het mom van niet het bezit belasten, maar het gebruik.

Regenwater
De VVD staat voor bescherming van de natuur, maar op landbouwgrond moeten ontwikkelingen mogelijk blijven. Ze leggen meer groen in de stedelijke ruimte aan om C02 en fijnstof te verminderen en vervangen harde bestrating door materiaal waardoor regenwater de bodem ingaat.

- In gesprek over duurzaamheid
- Dinsdag 19 november, 19.00 - 21.00 uur
- Bibliotheek Kortemeestraat 17
- Bergen op Zoom

Meer berichten