Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Adrie Gelten en wethouder Lars van der Beek
Adrie Gelten en wethouder Lars van der Beek

Ontwikkeling participatiecafé De Bunt

HOOGERHEIDE - In Putte is een ontmoetingscentrum opgezet door 'Stichting participatiecafé De Bunt'. Het bestuur van De Bunt wil het ontmoetingscentrum graag doorontwikkelen en heeft hiervoor een visiedocument opgesteld. Zij willen een lichte vorm van dagbesteding aanbieden en hier niet alleen vrijwilligers voor inzetten, maar ook een betaalde coördinator.

Aan de gemeente Woensdrecht is gevraagd om dit te faciliteren door de loonkosten van deze coördinator op zich te nemen. Het college van burgemeester en wethouders staat achter de doorontwikkeling, maar heeft niet ingestemd met het verzoek om de personeelskosten te financieren. Samen met het bestuur van

De Bunt wordt op zoek gegaan naar alternatieven. Onlangs lichtte Adri Gelten (links op de foto) bij de gemeente het verzoek vanuit de Bunt toe. In 2017 is op initiatief van Zorgcoöperatie Zorg om Zorg en KBO Putte de Stichting Participatiecafé De Bunt opgericht die tot doel heeft om mensen die ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van zorg, werkloosheid, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling, met elkaar te verbinden om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Ze wil dit doel bereiken met een Ontmoetingscentrum voor jong en oud in de kern Putte, waarbij ook vrijwilligers en zorg-welzijnsprofessionals intensief met elkaar samenwerken in het helpen realiseren van dit doel."

Wethouder Lars van der Beek: "Het college van burgemeester en wethouders draagt De Bunt een warm hart toe en heeft grote waardering voor de manier waarop vele vrijwilligers zich inzetten voor de inwoners van Putte. Ontmoetingscentrum De Bunt is belangrijk voor Putte en zorgt ervoor dat de hulpvraag van mensen in een eerder stadium in beeld komt."

Bestuur De Bunt: "Wij zijn blij met de medewerking van de gemeente tot nu toe: de hulp van de gemeente heeft het ons mogelijk gemaakt om dit jaar De Bunt om te bouwen tot zijn huidige vorm. Zo hebben gemeenteambtenaren ons op weg geholpen om die vorm te bepalen; hebben we samen met de gemeente een leegstaand gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt voor alle activiteiten van De Bunt en heeft de gemeente ons dit jaar geholpen met de opstartkosten."
Het bestuur van De Bunt heeft een visiedocument opgesteld, waarin zij aangeeft het participatiecafé door te willen ontwikkelen en een lichte vorm van dagbesteding te willen bieden. Zij willen hiervoor vrijwilligers inzetten, maar ook een betaalde coördinator. Aan de gemeente Woensdrecht is gevraagd om de personeelskosten voor dit initiatief te financieren. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen, maar zoekt graag samen mee naar alternatieven.

Meer berichten