Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Tijdens de vergadering van DorpsRaad Halsteren ontstond felle kritiek op de politiek van gemeente Bergen op Zoom.
Tijdens de vergadering van DorpsRaad Halsteren ontstond felle kritiek op de politiek van gemeente Bergen op Zoom.

Brandbrief naar gemeenteraad over Halsterseweg

HALSTEREN - Vanuit Dorpsraad Halsteren is brief op poten gestuurd naar de leden van de gemeenteraad. In de laatste vergadering van de Dorpsraad Halsteren sloeg een van de leden tijdens de rondvraag letterlijk met de vuist op tafel, zich afvragend in hoeverre hij nog vertrouwen had in de Bergse politiek. Zoveel zaken besproken tijdens de vergadering en vast moeten stellen dat er weer veel wordt opgeschoven en/of geen doorgang kan hebben wegens geldgebrek.

'Met name de problematiek rondom de Halsterseweg Noord zorgt voor grote onrust en onbegrip bij velen. Ook de Dorpsraad Halsteren is van mening dat in deze het vertrouwen in de politiek een ferme deuk heeft opgelopen. In meerdere aanlopen van verkiezingen is door politieke partijen beloofd dat de Halsterseweg Noord wordt aangepakt. De weg wordt onveilig genoemd; het wegdek geeft al vele jaren aan "helemaal op" te zijn; de riolering had al in 2012 vervangen moeten worden. Tot op heden is er ondanks allerlei beloften nog niets aan de weg gebeurd', zo meldt de brandbrief vanuit het bestuur van Dorpsraad Halsteren.

'Er zijn gesprekken gaande tussen gemeente, Dorpsraad, Fietsersbond en bewoners. Uit deze gesprekken zijn mogelijke inrichtingsplannen voortgekomen, maar de daadwerkelijke uitvoering laat nog steeds op zich wachten. Geldgebrek is dan het argument om zaken weer maar eens op de lange baan te schuiven. Nieuwe plannen worden alweer gesmeed; een nieuwe milieustraat is wenselijk, want soms is het zo druk dat mensen met hun afval in de rij moeten staan! Gebruikers en bewoners van de Halsterseweg staan al twaalf 12 jaar in de rij!'

'Onverantwoord'
Dorpsraad Halsteren roept dan ook de leden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom op om de al vele malen beloofde aanpak van de Halsterseweg Noord met spoed in werking te zetten. 'Verder uitstel is, in ogenschouw nemend de lange aanloop naar de daadwerkelijke en broodnodige aanpak, onverantwoord en daarom niet te accepteren', aldus de brief van Dorpsraad-voorzitter Piet Soffers en secretaris Peter Tange.

Bij de vergadering van de Dorpsraad op waren diverse raadsleden aanwezig. Die staan ook machteloos. In het beleidsprogramma van de gemeente is unaniem aangedrongen op aanpak van de weg binnen de gestelde tijd. Aanwezig raadslid Erik Verbogt (CDA) stelde 'tijdelijk herstel van fietspaden voor' omdat deze 'onveilig zijn'. "Dat was in 2013 bij een schouw vanuit de Dorpsraad al zo. Aanpak van de Halsterseweg Noord wordt nu op zijn vroegst 2020. Er is ook nog geen besluit genomen over het één- of tweezijdig fietspad. En wanneer komt de projectgroep Halsterseweg Noord weer bij elkaar?", besloot voorzitter Piet Soffers.

Meer berichten