Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.

Jaar van de waarheid voor Vogelenzang

Algemeen

HALSTEREN - LEPELSTRAAT - Op een druk bezochte informatieavond in ontmoetingscentrum de Wittenhorst werd woensdagavond door betrokken partijen de stand van zaken uiteengezet over Project Vogelenzang in Halsteren. "We zijn blij dat de eindfase nadert en de manier waarop dit project tot stand komt daar zijn we trots op", zei wethouder Patrick van der Velden in zijn welkomstwoord. Hij voegde toe: "Komend najaar heeft het dorp voor het eerst een echt plein."

Vanuit de aanwezigen werd veel belangstelling getoond voor het definitief ontwerp van het plein. Vele malen hebben een doorsteek en parkeren discussie opgeleverd maar de indruk heerst dat de neuzen nu dezelfde kant op wijzen. Er komen 24 parkeervakken, robuuste groene vakken met meerstammige bomen en een ontmoetingsplek bij een boom waar het aangenaam vertoeven is. Het beeld van het Lezend Meisje omgeven door lichtarmaturen kan hier bijzonder tot zijn recht komen. De gefaseerde werkzaamheden aan het plein starten begin maart nabij gebouw de Kievit. Komend najaar zullen het totale plein, parkeervoorzieningen, wegen en groeninplant gereed zijn. Civieltechnisch Ingenieursbureau Geo Infra uit Oud Gastel en aannemingsbedrijf Gebroeders Oomen uit Sprundel verzorgen het ontwerp en de herinrichting.

Peter Sandee van woningcorporatie Stadlander lichtte de voortgang van bouwwerkzaamheden aan woningen en de AH supermarkt toe. "Nadat het plan stagneerde zijn we er eind vorig jaar uitgekomen met AH en kunnen we overgaan tot verbouwing van het pand en de bovenwoningen. Er komt een goede entree en aansluiting met winkels in de Dorpsstraat. Gebouw de Kievit krijgt een eigentijdse uitstraling. Aan de achterzijde komt bij het parkeerterrein een speciale voorziening voor bevoorrading van de supermarkt."

Vanuit de Dorpsraad Halsteren kwamen vragen over het te realiseren ondergronds milieuparkje. Er komen vier en twee ondergrondse containers, die verspreid worden aangelegd. Ook wordt tegemoetgekomen aan de wens voor een laad- en losmogelijkheid voor vrachtwagens in de Dorpsstraat. 

Diverse bouw- en/of renovatieprojecten

Niet alleen rond het grootscheepse vernieuwingsproject Vogelenzang heerst volop bedrijvigheid, op diverse andere locaties in het dorp Halsteren en in Lepelstraat staan bouw- en/of renovatieprojecten op de rol.

Wethouder Patrick van der Velden schudt desgevraagd een kleine opsomming uit zijn mouw. "In de Schans wordt in de Kapiteinbuurt en nabij de rotonde aan de Steenbergseweg de laatste hand gelegd aan invulling met woningen. Ook is in de Schans een nieuw project van veertien vrijstaande woningen in voorbereiding. Aan de Buurtweg in de Rode Schouw is op locatie van het voormalige winkelcomplex een nieuwbouwproject met woonhuizen nagenoeg afgerond. De eerste huizen worden hier inmiddels bewoond. In de Kromstraat is een rij oude arbeiderswoningen onder de sloophamer verdwenen. Hier komen via woningcorporatie Stadlander nieuwe huizen voor in plaats. In het centrum van Halsteren zal verbouwing van de voormalige bibliotheek zijn beslag krijgen. Hier worden woonruimten gerealiseerd. Dan hebben we de locatie Sint Elisabeth waar tanteLouise een geheel nieuw zorgcentrum laat verrijzen. Op de plaats van Willem3 komen enkele twee-onder-een-kapwoningen. Sloop van de watersnoodwoningen in de Zweedsestraat is van de baan; een gegadigde heeft interesse getoond om deze Zweedse woningen te kopen." Voor de Wouwseweg rond de voormalige Zuneha zijn diverse ontwikkelingen vanuit Stadlander.

Van der Velden vervolgt: "In het dorp Lepelstraat zijn nog enkele kavels beschikbaar in Plan Bloemendaal. In het dorpscentrum is gebouw de Lepelaar aangekocht door aannemingsbedrijf De Nijs - Soffers. Het is de bedoeling dat hier appartementen gerealiseerd worden."

Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Tijdens de informatieavond worden de definitieve plannen door middel van artist impressions toegelicht.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Op een druk bezochte informatieavond in de Wittenhorst worden veel vragen over Project Vogelenzang beantwoord.
Renovatie van appartementencomplex De Merel met uitbreiding voor daghoreca vordert zienderogen.
Artist impression voor de Merel.