Maarten van Eekelen onthult het gehuchtenbord op de hoek van de Kladseweg en Kladsedijk in De Kladde.
Maarten van Eekelen onthult het gehuchtenbord op de hoek van de Kladseweg en Kladsedijk in De Kladde.

Ook gehuchtenbord op De Kladde

Algemeen

KLADDE - LEPELSTRAAT - Langs de recreatieve fietsroute op De Kladde is woensdagmiddag een gehuchten-informatiebord onthuld. In het bijzijn van omwonenden, leden van de werkgroep Gehuchtenplan, heemkundige studiekring Halsteren-Lepelstraat, stadsarcheoloog en wethouder onthulde Maarten van Eekelen het paneel.

Van Eekelen is geboren en getogen in het voormalige café De Kladde waar nu een Gasterij is gevestigd. "Maarten heeft veel informatie geleverd over de historie en locatie van dit bord. Het is fijn zo iemand in de raad te hebben", zei wethouder Annette Stinenbosch in haar welkomstwoord. Ze noemde ook raadslid Eric Verbogt en vertegenwoordigers van de werkgroep Gehuchtenplan.

Namens die werkgroep benadrukte de heer Eric Goossens het belang van cultuurhistorie en behoud van waardevolle panden en objecten. "Behoud van de Zweedse watersnoodwoningen in Halsteren, een herdenkingsbord ter ere van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal en uitbreiding van gehuchten tot in lengte der jaren. Daar is wil voor nodig. Het is heel belangrijk de geschiedenis te laten voortleven."

Het mooie van dit alles is, dat verhalen loskomen. En dat gebeurde ook bij het officiële moment op de Kladde. Zo blijkt dat de molen die daar vroeger heeft gestaan nog niet geheel is verdwenen. Er is nog een gedeelte van behouden. De steen van de molen ligt op nummer 20, daar is een open haard van gemaakt. Ook ligt er nog een stuk in de tuin."

De werkgroep Gehuchtenplan van gemeente Bergen op Zoom zal zich blijven inzetten. Er is een speciale ansichtkaart gemaakt om verhalen door te geven en de Gasterij op De Kladde aan te doen.

Informatie over diverse gehuchten is zichtbaar op een website en in het veld. Hiermee wordt een grote groep bezoekers én bewoners bereikt. Op de website www.monumentenboz.nl is een module Gehuchten geïntegreerd waar elk gehucht een dynamische pagina heeft.

Afbeelding