Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Rent-a-Cop-actie

HALSTEREN - Raadsleden Erik Verbogt (CDA) en Paul Schut (GBWP) vragen bij het college van burgemeester en wethouders aandacht voor het zogeheten Rent-a-Cop project.

"Regelmatig worden onze partijen aangesproken door inwoners over overlast van fout geparkeerde auto's, snelheidsovertredingen en asociaal rijgedrag in de wijken van onze gemeente. Veelal maken wij daar dan melding van bij de gemeente of raden we ze aan via de reguliere kanalen hun zorgen en ergernissen te delen. Tevens zijn er recent nog in de commissievergadering Bestuur, Veiligheid en Samenwerking inzake het regionale beleidsplan politie-eenheid Zeeland-West-Brabant zorgen geuit over het veiligheidsgevoel wat inwoners nodig hebben maar daarbij de zichtbaarheid van de politie missen. In de recente brief over fout geparkeerde aanhangers waren er nog zorgen over de behandeling van onze oplettende inwoners en het afnemend vertrouwen dat ze hebben bij de afhandelprocedure van overlastmeldingen."

Schut en Verbogt vervolgen: "Rent-a-Cop is een project waar wijkbewoners via e-mail, twitter of persoonlijk aan kunnen geven waar ze controles willen zien in de wijk. Met het project komt de politie beter in contact met burgers om wijkproblematiek in kaart te brengen. Het project heeft de afgelopen jaren in diverse gemeenten en wijken tot zeer succesvolle resultaten geleid. En dan niet alleen in het aantal bekeuringen wat dit opleverde, maar ook in de verbetering van de binding tussen politie en burger."

Naar aanleiding van dit volgens beide partijen "interessant project" vragen GBWP en het CDA het college met de politie Zeeland-West Brabant in gesprek te gaan om ook in wijken van gemeente Bergen op Zoom deze Rent-a-Cop actie te houden.

Meer berichten