Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Terwijl de aanleg van de rotonde vordert zijn er plannen voor de Zuneha.
Terwijl de aanleg van de rotonde vordert zijn er plannen voor de Zuneha. (Foto: )

Plannen voor Zuneha en locatie voormalige woningstichting

HALSTEREN - Voor de hoek Wouwseweg-Buurtweg-Steenbergeseweg, beter bekend als de al jarenlang leegstaande locatie Zuneha in Halsteren, zijn plannen in de maak voor de bouw van woningen. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Wouwseweg-Buurtweg voorleggen.

Als het aan het college ligt gaat de invulling van twee locaties door woningcorporatie Stadlander door. "We zijn hier heel blij mee,het leegstaand bedrijfspand op de zichtlocatie is al een jaar of vijftien een doorn in het oog. Ook is er een plan in de maak voor de invulling van het 'bloemenveldje' ofwel de plek waar voorheen de Woningstichting Halsteren, later Castria, was gehuisvest", legt wethouder Barry Jacobs uit.

Woningcorporatie Stadlander wil aan de Wouwseweg totaal 39 nultredenwoningen gaan realiseren, waarvan negen koopwoningen en dertig sociale huurwoningen. "Als de raad hiermee instemt kan er een definitief plan komen." Wethouder Patrick van der Velden, die met Stadlander om de tafel is gegaan nadat er vanuit de raad om aanpak van de leegstaande locatie Zuneha was gevraagd, vult aan: "We hopen er in 2019 mee aan de slag te kunnen. Nu de Steenbergseweg een rotonde krijgt zal het zicht op de in te vullen locatie mettertijd een stuk fraaier worden."

Meer berichten