Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Steunpunt Bergen op Zoom luistert naar de burger

BERGEN OP ZOOM – Partijleider John Voets, opgegroeid in het centrum van Bergen op Zoom, is gelukkig getrouwd en heeft vier kinderen. Op dit moment is hij betrokken als algemeen bestuurslid bij het Waterschap Brabantse Delta en is hij lijsttrekker van de partij Steunpunt Bergen op Zoom.

Voets vertelt: "In 2007 ben ik in de politiek gegaan. Ik ben lid van de dorpsraad in Dussen geweest, daar woonde ik op dat moment. Ik ben zo'n twee jaar actief geweest in die dorpsraad en daar is mijn interesse voor de politiek verder toegenomen. Hierna ben ik terug naar Bergen op Zoom verhuisd en heb ik gekeken welke partij mij het meest aansprak en dit was de 50PLUS partij. Na ongeveer een half jaar ben ik in het bestuur gekomen van 50PLUS Brabant. Ik heb toen een afdeling in Bergen op Zoom opgezet, maar 50PLUS was daar nog niet aan toe. In overleg met het Hoofdbestuur van 50PLUS, heb ik toen het besluit genomen om in Bergen op Zoom een zelfstandige lokale partij op te richten en dat is uiteindelijk 'Steunpunt Bergen op Zoom' geworden. Officieel bestaat Steunpunt Bergen op Zoom nu ruim twee jaar. Ik ben de oprichter, partijleider, voorzitter en lijsttrekker van Steunpunt Bergen op Zoom. Wij zijn een ledenpartij, dat betekent dat wij vanuit de leden de kandidaten hebben uitgezocht. We doen met 12 man mee aan de verkiezingen."

Gemeentepolitiek
"De reden waarom ik gemeentepolitiek boven provinciale of landelijke politiek verkies, is omdat - als je iets voor de mensen wilt betekenen - dit sneller en directer gaat via de lokale politiek. Daarnaast zie ik dat er in Bergen op Zoom in de lokale politiek heel veel mis is. De recente colleges, met politieke vertegenwoordigers van de gevestigde orde, hebben het aanzien en de belevingssfeer aangetast van onze gemeente. Ze hebben structureel de meningen genegeerd en veel problemen verergerd. Dit uit zich onder andere door de bouw van prestigeprojecten en onverantwoorde grondaankopen, die de financiële positie van onze gemeente sterk hebben aangetast. Hierdoor is er te weinig geld voor relevante zaken als zorg en welzijn en onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbij tevens aan slechte wegen, markeringstekens, gebrek aan speelvelden en vertier voor de jeugd. Ook heeft Bergen op Zoom op dit moment nog geen hart voor de kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving! Daarom zeggen wij dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden. Geef ons de kans om dat in de gemeente Bergen op Zoom beter te maken. In de gemeentepolitiek staat men dichter bij het volk en duurt het minder lang om resultaten te behalen."

De burger
"Wat wij als partij belangrijk vinden, is dat de burger ertoe doet en meedoet. Wij luisteren en onderhouden nauw contact met de burgers. Wij hechten enorm veel waarde aan een veilige leefomgeving, ook in het verkeer. Daarnaast vinden wij duurzaamheid en respect voor de natuur en het milieu erg belangrijk en vinden wij dat de benodigde zorg binnen handbereik dient te zijn voor iedere inwoner van de gemeente Bergen op Zoom."

Voorspelling
"Aan voorspellingen doe ik eigenlijk niet, maar ga alleen af op de reacties van de achterban en dan gaan we voor minimaal 4 zetels. Onze prachtige gemeente verdient het beste bestuur. Steunpunt Bergen op Zoom is vastbesloten daarvoor te gaan zorgen. Om goed bestuur te kunnen verzorgen is een goed en gedegen beleid nodig. Een beleid dat voortdurend getoetst en indien nodig bijgesteld moet worden om aan de steeds veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Samen bepalen we het beleid wat wij namens u allen in de raad brengen en bewaken. Steunpunt Bergen op Zoom wil haar achterban graag betrekken bij het te voeren beleid."

Meer berichten