Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Pastoor Hans de Kort wordt door Mgr. Jan Liesen, bisschop van het bisdom Breda, geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Sint Christoffelparochie en de Sint Annaparochie.
Pastoor Hans de Kort wordt door Mgr. Jan Liesen, bisschop van het bisdom Breda, geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Sint Christoffelparochie en de Sint Annaparochie.

Warm welkom voor nieuwe pastoor Hans de Kort

HALSTEREN - In de H. Quirinuskerk is zondagochtend Hans de Kort geïnstalleerd als nieuwe pastoor voor de Sint Christoffelparochie en de Sint Annaparochie. Hoofdcelebrant Mgr. Jan Liesen, Bisschop van Breda, leidde de bijzondere viering met vier pastors uit het pastoresteam, één acoliet en tien misdienaars plus twee kosters.

De viering startte achter in een volle kerk, waarbij de sleutel door communicant Vince overhandigd werd aan de Bisschop, die op zijn beurt de sleutel gaf aan de nieuwe pastoor met de woorden: 'ontvang de sleutel van het huis van God, open deze deur voor de mensen die samen Gods barmhartigheid willen afsmeken en de heilige sacramenten ontvangen'.

Toen zette het projectkoor van beide parochies het intredelied in, onder bezielende leiding van dirigent Martien van Gaans en organist Hans Dogge. De vaste gezangen waren uit Missa ad modum gregorianum (I. de Sutter).

Het was een plechtige viering met welkomstwoord door pastoraal werker Lenie Robijn, een familieviering met voorbereiding eerste communicanten. Aangekondigd werd een kindernevendienst voor de allerkleinsten. Die kindernevendienst is opgezet door Jorn Boeykens, jongste bestuurslid parochiekerncommissie (PKC) Halsteren.

De benoemingsbrief werd voorgelezen door Stan Kint, plaatsvervangend voorzitter St. Christoffelparochie. Bisschop Jan Liesen deed de preek en haalde zinsneden aan uit Job hoofdstuk 7 en uit het Evangelie Marcus Hoofdstuk 1. De kinderen van de nevendienst hadden een mooie plaat met een hart erop en daarin een bos sleutels met de boodschap: "Jezus is de sleutel die je hart opent voor God".

Pastoor H. de Kort kon het wel waarderen en bedankte iedereen die meegeholpen heeft om deze installatie te doen slagen, voor hem was het de eerste keer dat het door een bisschop werd gedaan. Bij het einde van de viering volgde na het bloemetje van de maand een toespraakje van Stan Kint namens de Sint Christoffel parochie en Piet van Schilt namens Sint Annaparochie. Hierbij werden enkele welkomstcadeaus overhandigd aan de pastoor en diens assistente door interim voorzitter Dirk van der Hulst van de PKC Halsteren.

Er was veel belangstelling om de pastoor te feliciteren met zijn benoeming en tevens kennis te maken. Bij de koffiehoek, die na de dienst gereed gemaakt werd, kon men koffie/thee en later een drankje halen. Voor de vrijwilligers alle lof voor het welslagen van de welkomstviering. (Foto: F. Nefs).

Meer berichten