Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
(Foto: Hans de Ruiter)
(Foto: Hans de Ruiter) (Foto: Bep Tielemans)

'Signaal Tweede Kamer kerncentrale Doel'

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Politieke groepering GBWP vraagt het college van burgemeester en wethouders een brandbrief te sturen naar de Tweede Kamer en gemeenten in de omgeving inzake de kerncentrale in het Belgische Doel.

'In een brief die Staatssecretaris Van Veldhoven op 13 december naar de Tweede Kamer stuurde is melding gemaakt van betonrot in een bijgebouw van de kerncentrale in Doel. Ook nu weer wordt er aangegeven dat er geen sprake is van gevaar van de omgeving. Betonrot lijkt ons met name een ouderdomsgebrek en past in het beeld dat we te maken hebben met een te oude kerncentrale die zo snel mogelijk moet worden gesloten om veiligheidsredenen! Tegelijkertijd zien we dat er in de Belgische politiek op dit moment een discussie gaande is om de geplande sluitingsdatum wederom uit te stellen! Dit lijkt op een herhaling van zetten van tien jaar geleden, toen de aangekondigde sluiting in 2015 van tafel werd geveegd na een jarenlange lobby van partijen die om economische redenen de kerncentrales zo lang mogelijk willen openhouden! Wij vinden dat het idee dat België de oude kerncentrales na 2025 nog een keer tien jaar langer openhoudt, onaanvaardbaar en we willen dan ook dat een krachtig politiek signaal komt vanuit Nederland dat we dit niet zullen accepteren! Wij denken dat het aangekondigde bezoek van de Tweede Kamer aan de Belgische toezichthouder FANC een prima gelegenheid is om dit signaal krachtig naar voren te brengen en willen om die reden ook dat er een brandbrief wordt gezonden vanuit gemeente Bergen op Zoom naar de leden van de Tweede Kamer waarin we hen verzoeken om ons standpunt tijdens het bezoek te laten horen! Ook vragen wij deze brandbrief kenbaar te maken bij de gemeenten in de omgeving met het verzoek om deze brief te ondersteunen.'

(Foto: Hans de Ruiter)

Meer berichten