Afbeelding

Geen huurverhoging sociale doelgroep

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Woningcorporatie Stadlander heeft deze week al haar huurders geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging. Opnieuw, voor het vierde jaar op een rij, wordt de sociale doelgroep zoveel mogelijk ontzien.

Zo kregen huurders bij wie in 2018 de gemeentelijke lasten werden kwijtgescholden van Stadlander geen huurverhoging. Daarnaast besloot Stadlander om de huurverhoging voor zo'n 8900 huishoudens met een inkomen tot 42.436 euro te beperken tot 2,2%. Bewoners van sociale huurwoningen met een inkomen boven de 42.000 euro, zogenaamde scheefwoners, kregen een huurverhoging tussen de 4% en 6%.

Tegemoetkoming
Met dit pakket van huurverhogingen komt Stadlander de sociale huurders tegemoet en blijft de woningcorporatie binnen de mogelijkheden voor huurverhogingen. Daarnaast wordt de betaalbaarheid voor en financiële draagkracht van huurders zeker gesteld.

Huurakkoord
De Woonbond en Aedes hebben een huurakkoord gesloten dat nog de nodige wijzigingen van regelgeving van het Rijk vergt. Stadlander zal volgend jaar in overleg met de Huurdersbelangenverenigingen bezien of dit akkoord voor de mensen die het het hardst nodig hebben betere resultaten oplevert en ook voor Stadlander voldoende financiële ruimte oplevert om de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen.

Energiezuinige woningen
Met de huurverhoging vangt Stadlander stijgende kosten voor het beheer en onderhoud aan de woningen op. De kosten stijgen harder dan de inflatie door tekorten in de bouwsector. Daarnaast wil Stadlander inspelen op de veranderende vraag naar woningen, met name levensloopbestendige en energiezuinige woningen. Bestaande woningen aanpassen is echter een dure zaak. Daarom vernieuwt Stadlander haar bezit in een hoog tempo. Deze vernieuwingsopgave staat echter nog los van de investeringen die nodig zijn om Nederland van het gas af te krijgen en om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Stadlander is met de huurdersbelangenverenigingen in gesprek over de gevolgen van de energietransitie voor het toekomstig huurbeleid.

Afbeelding