Anne Luijsterburg (38) is de nieuwe directeur op basisschool Sint Maarten.
Anne Luijsterburg (38) is de nieuwe directeur op basisschool Sint Maarten. Foto: Dennis van Loenhout

Van groot naar klein

Algemeen

HALSTEREN – De afgelopen anderhalf jaar was Anne Luijsterburg (38) adjunct-directeur van de bovenbouw op de Bergse basisschool Lodijke. Die combineert ze nu nog met haar nieuwe functie als directeur op Sint Maarten. 

Anne Luijsterburg vertelt: “Na ruim drie jaar als adjunct wilde ik graag zelf de verantwoordelijkheid dragen. Op Sint Maarten krijg ik daarvoor de kans, en deze school past heel goed bij mij. Een kleine school heeft heel veel voordelen. Het is een vertrouwde omgeving voor de kinderen, met een klein team dat alle kinderen kent. We geloven hier in persoonlijk contact, en dat komt het beste tot z’n recht in onze kleine klassen. Ook de nauwe samenwerking met de peuteropvang in ons gebouw is heel goed, de pedagogisch medewerkers zijn ook een belangrijk onderdeel van ons team.”

Aandacht

Op dit moment heeft Sint Maarten zo’n 100 leerlingen die worden begeleid door een 14-koppig team. Alle ruimte voor aandacht dus, en zo zien Anne en haar collega’s het graag. “Soms moeten we met combinatiegroepen werken, maar ook daarin kunnen we onze kracht laten zien. Het bestaansrecht van een school zit natuurlijk in veel dingen: de samenstelling van een wijk, het aantal gezinnen dat er woont, en hoe het lerarentekort zich ontwikkelt. Maar ook in de mindset op een school en de bevlogenheid van de mensen die er werken. Op die vlakken kan Sint Maarten zich met elke school meten.”

De taken van een directeur spreken Anne nog meer aan dan die van een leerkracht, ze legt uit waarom: “Als directeur bekijk je de onderwijsinhoudelijke kant. Je bekijkt waar de school staat, welke richting je opgaat en hoe je dat kunt bereiken. Ik heb altijd veel ideeën, maar ik geloof ook erg in dienend leiderschap. De school wordt gemaakt door alle mensen die er werken, de ouders en de kinderen. We hebben elkaar nodig om nog beter te worden.”

Stimuleren

Dat nog beter worden zit vaak in kleine dingen. “Zo hebben we nu een leesconsulent op school, omdat we lezen heel belangrijk vinden en dat willen stimuleren”, zegt Anne, “lezen vraagt fantasie, woordenschat, begrip en is heel belangrijk voor je toekomst. Daarom gaat onze leesconsulent kinderen helpen om plezier te krijgen en te houden in het lezen. Verder willen we kinderen blijven helpen bij het krijgen van vaardigheden en het toepassen van hun inzichten. Alle kinderen willen we laten voelen dat ze oké zijn. Daarom werken we ook projectmatig met kinderen die extra uitdaging nodig hebben of die juist op een andere manier leren. De lessen binnen het IPC-curriculum dat wij gebruiken zijn boeiend en leerzaam en dagen kinderen uit een thema van verschillende invalshoeken te bekijken. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit, maar juist op een kleine school als de onze kunnen we dat optimaal benutten. Je hoort het al, ik ben heel blij met mijn nieuwe functie!”

Afbeelding