Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Fluitend door het gemeentehuis

GEMEENTE WOENSDRECHT – De gemeente Woensdrecht heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van maart twee nieuwe wethouders. Eén van de twee is Thierry de Heer, die eigenlijk nooit had verwacht dat hij zichzelf ooit “wethouder” zou mogen noemen, maar inmiddels loopt hij dagelijks fluitend door het gemeentehuis.


“Het is een enorme eer om dit werk te mogen doen”, zegt Thierry de Heer (31), “maar ik heb eigenlijk nooit uitgesproken dat ik wethouder wilde worden. Pas toen ik gevraagd werd ben ik er serieus over na gaan denken. Ik ben politiek actief omdat ik de wereld beter wil maken. Die is niet zo maakbaar als mensen soms denken, maar er is altijd iets waarmee je mensen kunt helpen. Als wethouder merk ik dat meer dan ooit. Onlangs kregen we een melding over auto’s die over de stoep reden, vlak langs de huiskamer van een bewoner. Dus hebben we daar een paaltje geplaatst. Dat je met iets kleins iemand blij kunt maken is mooi. Mensen kunnen helpen is het mooiste dat er is.”

Kleine gebaren en grote dossiers


Kleine gebaren zijn mooi, maar als wethouder van milieu en duurzaamheid, energie en warmtetransitie, leefbaarheid en inclusiebeleid, burgerparticipatie en burgerinitiatieven, verkeer en vervoer, economische zaken en afvalinzameling en hergebruik heeft De Heer ook grote dossiers onder zijn hoede. “Ik ben vier jaar raadslid geweest en was ook statenlid, dus grote uitdagingen zijn niet nieuw voor me. Ik besef me terdege dat ik als wethouder van een kleine gemeente niet overal invloed op heb, maar deze portefeuille geeft me wel een kans om Woensdrecht voor te bereiden op een duurzame toekomst. Ik kom uit de oppositie, en vind in de coalitie waarvan ik nu deel uitmaak een college dat bestaat uit collega’s met een aanpakkersmentaliteit. Duurzaamheid en milieu gaan me aan het hart, dat duurzaamheid in dit college breed gedragen wordt binnen alle portefeuilles vind ik heel gunstig. ‘Duurzaamheid’ komt soms heel abstract over, maar in onze gemeente bekijken we het praktisch: hoe gaan we de infrastructuur inrichten op elektrische auto’s, nu er in 2030 alleen nog elektrische auto’s verkocht mogen worden? Hoe zorgen dat we het elektriciteitsnet zo inrichten dat mensen met zonnepanelen kunnen blijven terugleveren? Hoe zorgen we voor voldoende mensen om al die warmtepompen aan te leggen? Mijn doel is het om de gemeente Woensdrecht nog een beetje mooier te maken, zodat volgende generaties hier ook van kunnen genieten.” Ik vind ook dat je als politicus het goede voorbeeld moet geven. Daarom kom ik ook zo veel mogelijk op de fiets naar het werk, en heb ik zonnepanelen op mijn huis.”

Gelijke partner en goede voorbeeld

De Heer is een wethouder die weinig heil ziet in het dwingend opleggen van regels. “Dat roept alleen maar weerstand op, ik ga liever met mensen in gesprek”, zegt hij. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de diverse dorpsplatforms: “Daar vinden soms hevige discussies plaats, maar dat is juist goed. Het zijn bijzondere tijden, waarin mensen het soms zwaar hebben. Ik begrijp de emotie en frustratie en kan er goed mee omgaan. De maatschappij polariseert, maar als politiek spelen wij daar ook een rol in. Als we op inhoud blijven discussiëren, dan blijft de discussie zuiver. Ik wil niet boven onze inwoners staan, ik wil een gelijke partner zijn en op die voet met ze praten”, vertelt Thierry de Heer. 

Veel dingen wel, sommige dingen niet

Van het inclusiebeleid dat hij vertegenwoordigt is De Heer zelf een mooi voorbeeld: “Ik heb MS, dat betekent dat ik heel veel dingen kan, maar sommige dingen ook niet. Daar moet ik een balans in vinden, en dat gaat me gelukkig goed af. Wel moet je soms leuke activiteiten overslaan, om genoeg energie te hebben voor mijn werk. Ik ben wel blij dat ik kan bewijzen dat je zelfs met een ziekte als MS veel kan bereiken. Daar ben ik trots op.”

Elke dag fluiten

Tegelijkertijd helpt zijn ziekte De Heer om nuchter te blijven. “Dat het leven niet planbaar is heb ik al lang geleden geleerd”, zegt hij, “niet alleen door mijn MS, maar ook omdat ik in mijn jeugd op de IC heb gelegen. Het heeft mij geleerd om dingen te relativeren, en het heeft me geleerd om te zien hoe waardevol het leven is. Van mijn collega’s krijg ik vaak te horen dat ik zoveel fluit, maar dat gaat vanzelf. Wethouder zijn is een uitdaging, maar ik vind het gewoon oprecht mooi. Dus ja, daarom loop ik elke dag fluitend door het gemeentehuis.”

Meer berichten