Laatste avondmaal op Witte Donderdag.
Laatste avondmaal op Witte Donderdag.

Kerkberichten rond Pasen

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Let op: Goede Vrijdag 15 april is het parochiekantoor gesloten

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen:

In Hoogerheide: Ruud van den Brand e.v. Annemarie Ulens;

In Huijbergen: Frans van Wezel w.v. Dimphna Suijkerbuijk.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 15 april om 15.00 uur: viering Kruisweg; Voorganger: p.w. Piet de Meijer. Zaterdag 16 april om 19.00 uur: Paaswake; Voorgangers: emeritus pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: organist Theo Slangen en koor. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Zondag 17 april, 1e Paasdag om 09.30 uur: woord- en communieviering; Voorganger: p.w. Piet de Meijer; Kosters: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise v. Hooydonk. Intenties: Ad Schouw e.v. Hilda Raaymakers, o.o. Meeuwisse-Jongmans, Ad de Keijzer e.v. Francine v. Dongen. Mededelingen: zondag 24 april om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Vrijdag 15 april om 15.00 uur: viering Kruisweg, Liturgiegroep. Zondag 17 april, 1e Paasdag om 09.30 uur: woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir en zangeres Rachel Fabry. Intenties: t.e.v. OLV v. Altijddurende Bijstand. Mededelingen: zaterdag 23 april om 19.00 uur: woord- en communieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Vrijdag 15 april om 15.00 uur: viering Kruisweg, Liturgiegroep. Maandag 18 april, 2e Paasdag om 09.30 uur: woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lectrice: Gerda van Dijke; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zaterdag 23 april om 17.00 uur: eucharistieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Dinsdag 12 april om 19.00 uur: eucharistieviering in de Adolphine Kapel; Voorganger: vicaris Paul Verbeek. Intentie: Julia v.d. Bergh-Bolders v.w. jrgt. Vrijdag 15 april om 15.00 uur: viering Kruisweg; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Zondag 17 april, 1e Paasdag om 11.00 uur: woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zondag 24 april om 11.00 uur: woord- en communieviering, dinsdag 26 april om 19.00 uur in de Adolphine Kapel: eucharistieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl. Elke dienst is ook te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube.

Witte Donderdag 14 april 9.45 uur: ds. W. Lolkema, Woensdrecht. Goede Vrijdag 15 april 9.45 uur: ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven. Stille Zaterdag 16 april 9.45 uur: ds. H. de Bie, ’s Gravenpolder. Eerste Paasdag 17 april 9.45 uur: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Pastoor Hans de Kort en pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via bovenstaand nummer. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Donderdag 14 april 19.00 uur: Eucharistieviering (Paastriduüm) Witte Donderdag, Voorganger: Hans de Kort. Vrijdag 15 april 15.00 uur: Kruisweg; om 19.00 uur Liturgie van Goede Vrijdag (Paastriduüm). Voorganger: Hans de Kort. Zaterdag 16 april 21.00 uur: Eucharistieviering Paaswake (Paastriduüm); Voorganger: Hans de Kort. Intenties: Jorn Boeijkens, “Overleden ouders”. Zondag 17 april 9.30 uur: Dienst van WGC Hoogfeest van Pasen; Voorganger: Lenie Robijn. Intenties: Richard Akkermans; Nellie Slangen; Jo Nuijten-Roosenboom; Frits van Dijk; jaargetijde Andre Schetters en Toos Schetters-Nefs; Piet van Kaam en overleden familieleden; overleden ouders Mens-Clarijs; Theo en Nelly Bogers-Mens; overleden ouders van der Avert-Gladdines. Overleden: Marie-Louise Keijsers. Doop: Eise Boeijkens. Donderdag 21 april 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Hans de Kort. De tv-uitzendingen zijn live te volgen via www.sint-christoffel.nl

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zondag 17 april 11.00 uur: Eucharistieviering. Eerste Paasdag. In deze viering gedenken wij: Catharina Paardekam-Noom; Jaantje de Booij; Naantje Huijbregts e.v. Jos Houtepen. Voorganger: Past. B. van Schaik, lector: M. de Ruiter, zang: het Koor Samen Sterk. Na deze viering kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de kerk. Maandag 18 april 9.30 uur: Eucharistieviering: Tweede Paasdag. In deze viering gedenken wij: Catharina Paardekam-Noom; o.o. van Tillo-Luijks en kinderen. Voorganger: Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. Dinsdag 19 april 19.00 uur: Eucharistieviering: Eerste avond van de noveen. In deze viering gedenken wij: Catharina Paardekam-Noom; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen. U weet dat u allen van harte welkom bent. Voorgangers: Past. P. de Rooij en Past. H. de Kort, lectoren: F. Veraart en H. Wouts, zang: het Koor Samen Sterk. Het is een plaats om elkaar weer te ontmoeten, om samen te zingen en te bidden, om vele kaarsjes aan te steken en om de vele intenties op voorspraak van de H. Antonius neer te leggen bij God. Het thema van deze noveenavond is: Zalig de armen van Geest. Mededeling: Indien u naar de noveen wilt komen en u heeft geen vervoer bel dan de Plusbus tussen 9.00 en 12.00 uur. telefoon 06-38267251. 

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Woensdag 13 april 19.30 uur: Vesper in de Sint Martinuskerk te Halsteren. Donderdag 14 april 19.30 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Henk van het Maalpad; viering Heilig Avondmaal. Vrijdag 15 april 19.30 uur: Eredienst in de Protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer, Ds. Henk van het Maalpad. Zaterdag 16 april 22.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Henk van het Maalpad; viering Heilig Avondmaal. Zondag 17 april 10.30 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Henk van het Maalpad; Pasen.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Familiebericht in deze krant? Mail: info@minervepers.nl of bel 0164-682286

-------------------------

Afbeelding