Processie ter ere van de Heilige zuster Marie Adolphine.
Processie ter ere van de Heilige zuster Marie Adolphine.

Wat is het behouden waard?

Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT - Elke gemeente in Nederland is de komende jaren verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. Hierin worden alle gemeentelijke beleidsvoornemens en wet- en regelgeving samengevoegd tot één geheel. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bijvoorbeeld, maar ook de nog op te stellen Beleidsnota Cultureel Erfgoed en de Kerkenvisie. Aan die laatste wordt momenteel hard gewerkt, waarbij de hulp is ingeroepen van Monumentenhuis Brabant. 

Zoals wij u al eerder meldden, heeft een werkgroep onder leiding van Dees Verbeek, de voorzitter van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ), aangeboden de gemeente hierbij met raad en daad bij te staan.

Eigen omgeving

Monumentenhuis Brabant heeft onlangs, in de persoon van drs. Harrie Maas, contact opgenomen met de werkgroep. De ontmoeting vond plaats in de Protestantse Kerk te Ossendrecht. Meteen al werd duidelijk, dat veel belang wordt gehecht aan de informatie die de werkgroep gaat verzamelen en aandragen. Belangrijk is in dit verband het bepalen van wat allemaal de moeite van het behouden, beschermen, koesteren en propageren waard is. En daarbij is het zeer gewenst, dat zo veel mogelijk inwoners van de gemeente meedenken en meepraten. Als individu, of als groep, club, vereniging of instelling.

Kerkenvisie

Zoals gezegd, op dit moment wordt vooral gewerkt aan de Kerkenvisie. Natuurlijk denken we daarbij onmiddellijk aan historisch waardevolle, gezichtsbepalende kerktorens en -gebouwen. Maar minstens even belangrijk zijn de veel ‘kleinere’ zaken: kapelletjes, pastorieën, Mariagrotjes, wegkruisen, kerkenpaadjes en dergelijke. We mogen vooral niet vergeten om ook te denken aan immaterieel erfgoed, zoals processies, kerkelijke feesten, heiligenverering (Zuster Marie-Adolphine), en kerkelijke instellingen zoals Charitas.

De werkgroep roept dan ook alle bewoners van de gemeente Woensdrecht op om tijdens de komende dagen eens goed om zich heen te kijken en na te gaan: wat is voor mij of voor ons op kerkelijk gebied de moeite van het behouden waard? Wat zou ik niet graag willen missen in mijn omgeving? Wat moet dus behouden blijven? Welk kerkelijk erfgoed maakt deel uit van mijn identiteit? Waarmee voel ik mij verbonden?

Delen

Dat u zich realiseert welke grote en kleine zaken voor u belangrijk zijn is een goed begin. Daardoor komen echter nog geen goede gemeentelijke beleidsvoornemens tot stand. Daarvoor is het nodig dat uw opvattingen terechtkomen bij de samenstellers van dat beleid. De werkgroep zou het dan ook bijzonder op prijs stellen, als u uw gedachten over dit onderwerp zou willen opsturen naar de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek op het e-mailadres Erfgoedzuidwesthoek@gmail.com. Zo kunt u op uw eigen wijze bijdragen aan het beschermen van wat u onmisbaar acht voor uw persoonlijke huidige en toekomstige leefomgeving en die van uw kinderen.

De Protestantse Kerk in Ossendrecht in 1998.
Het interieur van de Protestantse Kerk is sinds 1998 sterk veranderd.