Benoemde ereleden van TTC de Liefhebbers (Foto Piet Brocatus).
Benoemde ereleden van TTC de Liefhebbers (Foto Piet Brocatus).

Benoemd tot ereleden TTC de Liefhebbers

Algemeen

HALSTEREN/LEPELSTRAAT - Tijdens de op zondag 30 januari 2022 gehouden algemene ledenvergadering van TTC de Liefhebbers in Café zaal Tivoli zijn een 10-tal leden van de fietsclub in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid van de vereniging. Ze zijn allen langer dan 25 jaar lid en het bestuur vond dat een reden om ze extra in het spotlight te zetten. Ze zijn verblijd met een prachtige oorkonde en bloemstukje. De nieuwbakken ereleden waren blij verrast.

Ook de leden van de tourcommissie zijn bedankt met een cadeaubon voor hun inzet voor het afgelopen jaar en bij voorbaat ook al voor 2022. De tourcommissie zet de wekelijks te rijden ritten uit en zorgt voor de plaatsen waar de koffiestop gehouden kan worden.

Ook gaan een aantal oudere trimmers een iets kortere route rijden in 2022. De trimmers rijden gemiddeld 70 à 75 kilometer per rit. De “fitte 70-tigers“ gaan zo’n 60 à 65 kilometer fietsen en rijden ongeveer 4 kilometer per uur minder snel dan de trimmers. Ze streven er wel naar om toch gezamenlijk hun bakkie koffie te drinken. De recreanten rijden op gewone fietsen, al dan niet met ondersteuning, elke week ongeveer 40 kilometer met een gemiddelde snelheid van ongeveer 17 kilometer per uur.

De start van het seizoen is voorzien op zondag 13 maart 2022, de laatste rit op 18 oktober. In totaal zijn dan 32 ritten gereden. De trimmers gaan begin juli een weekendje fietsen. De recreanten daarentegen gaan in de loop van het seizoen twee dagtochten fietsen. Vertrek is altijd op het Dorpsplein bij de Huiskamer van Halsteren om 9.00 uur. Bij beide afdelingen kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met de secretaris Richard Kuijlen, telefoon 0164-683915; ook kan veel informatie gevonden worden op de website : www.ttcdeliefhebbers.

Tijdens de algemene ledenvergadering waren Richard Kuijlen en Ariaan Nefs aftredend en herkiesbaar in het bestuur. Met algehele meerderheid van stemmen zijn beiden herkozen tot respectievelijk secretaris en penningmeester. De vereniging hoopt dat het jaar 2022 een mooi fietsjaar mag worden en dat er geen last meer is van Corona.