Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Actiecomitéleider Wessel van Meer.</p>

Actiecomitéleider Wessel van Meer.

(Foto:)

Leegkomend ziekenhuis als interessante vestigingsplaats

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - REGIO - Met het aanstaande vertrek van het ziekenhuis Bravis naar Roosendaal ziet de VVD fractie de noodzaak om mede in het kader van de naderende omgevingswet al vroegtijdig in te spelen op de kansen die dat ook weer kan bieden.


Daarom vragen raadslid Gertjan Huismans en fractievoorzitter Dominique Hopmans het college van b en w om de mogelijkheid tot vestigen van een Multifunctionele Diensten Campus op te pakken.

‘Bij de behandeling van de toekomstvisie heeft onze fractie aangedrongen om scherp te zijn op de toekomst van het Bravisziekenhuis dat vanaf 2025 leeg komt te staan. Bravis ligt op een zeer strategische plaats aan de A4 en is daarmee prima bereikbaar voor inwoners van de stad, de Plaat, de Markiezaten, en de inwoners van Lepelstraat en Halsteren. Ook voor regionale dienstverleners is Bravis prima bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. En daarmee een interessante vestigingsplaats. 

In de visie van de VVD krijgt het ziekenhuis na 2025 een invulling in de vorm van een Multifunctionele Diensten Campus. Een combinatie van (semi-)publieke en private instellingen kan zich er vestigen. Daarbij denken we aan het stadskantoor, medische instellingen, onderwijs, maatschappelijke zorg en welzijnsinstellingen, maar evengoed private dienstverleners in breedste zin van het woord. Dat heeft voordelen voor de onderlinge (publiek-private)samenwerking en ook voor het publiek als centrale dienstenplek.

In het kader van duurzaamheid en klimaatneutraliteit ligt hier een kans, omdat hiermee veel autoverkeer naar en in de stad wordt voorkomen. Van de snelweg af en direct parkeren. Bovendien geven we hiermee een gezicht aan de stadsentree langs de snelweg. Ook zal wijk Oost profiteren van een sterke functie bij Bravis als je alleen al denkt aan behoud van busverbindingen.

In gesprek

Omdat we aan de slag moeten met een omgevingsvisie en omgevingsplannen in het kader van de omgevingswet achten wij het noodzakelijk om nu reeds het gesprek aan te gaan met de directie van het ziekenhuis over de mogelijke toekomstige bestemming. Immers Bravis is een belangrijke locatie waar een duidelijke planologische bestemming voor nodig is.’

Meer berichten