Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521. Het is verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij het parochiekantoor, er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient u handen te ontsmetten bij binnenkomst en er is geen samenzang.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Encarnita Borremans; Louis Bril en Mieke Bril-Wils; Alphons Koolen e.v. Aartje Stigter; In Woensdrecht: Jo Verbraak w.v. Gerrit Palinckx; In Ossendrecht: Jac Uijtdewilligen e.v. Adriana Raats; In Putte: Fons Guns w.v. Maria van der Kloot.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 7 mei om 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag van de maand. Zondag 9 mei om 09.00 uur: Moederdag, woord -en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise van Hooydonk; Muzikale verzorging: geen. Intenties: o.o. Meeuwisse Jongmans v.w. Moederdag; Catharina v.d. Bergh e.v. Riekus Sebregts v.w. Moederdag. Mededelingen: zondag 16 mei om 09.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: zaterdag 8 mei is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 15 mei om 17.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 8 mei om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lectrice: Gerda van Dijke; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Frans en Cor Broosus Goense. Mededelingen: zaterdag 15 mei is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 22 mei om 17.00 uur.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 9 mei om 11.00 uur: Moederdag, eucharistieviering; Voorganger: pastoor Frans Verheije; Koster: Loes Hommel; Lector: Emile v.d. Eijnden; Misdienaar: Dominic Klumpers; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en voorzangers koor Woensdrecht. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, om 11.00 uur: woord- en communieviering; zondag 16 mei om 11.00 uur: eucharistieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410. Website, www.pkgw.nl.

Elke week op woensdag Open Kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Zondag 9 mei 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Gelieve te reserveren voor de dienst via tel. 682310 of de website Christoffel Halsteren. Pastoor Hans de Kort, pastor Sebastian Chazhoor, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Zondag: 9 mei 09.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastoor Hans de Kort. Misintenties: Joke de Boeck; Corrie Loos-Bos; Ineke Rens-van Eekelen. Overleden: Annemarie de Groot-de Kroon en Jos van de Watering. Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort. Mededelingen: vrijdag 14 mei Vormselviering in Gummaruskerk Steenbergen. Gelieve voor de dienst te reserveren 682310. Ook dit jaar is er in de Meimaand geen speciale Mariaviering. Maar de H.Quirinuskerk zal op zondagmiddag 2, 9, 16, 23 en 30 mei geopend zijn van 13.30 tot 15.00 uur. We kunnen dan bij Maria bidden, een kaarsje branden, een bloemetje brengen. Of zomaar even stil bij haar zijn. Welkom!

Pastoraal Woord: Van waarde zijn

In vele verhalen uit de Bijbel lezen we hoe Jezus mensen ziet staan: man of vrouw, rijk of arm, jong of oud, iedereen is in zijn ogen even waardevol. De evangelist Johannes gebruikt daarom het beeld van Jezus als de goede herder. En Jezus zegt op zijn beurt: mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen Mij, ik geef hun eeuwig leven. Ze zullen in eeuwigheid niet verloren gaan. Alleen al zo’n woord als eeuwig leven. Wanneer gebruiken we dat nog in onze huidige tijd? Het lijkt wel alsof al het leven aan verval onderhevig is. Zeker in een tijd waarin we te maken hebben met een wereldwijde pandemie en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Ten diepste gaat het Jezus erom dat wij buiten onze menselijke beperktheid treden om met Hem te leven volgens de regels die Hem zo dierbaar zijn: Gods liefde voor ieder mens en de mens als mens te zien. Niet als last voor de samenleving, niet als last voor de economie, niet als last omdat iemand oud, ziek, gehandicapt of werkeloos is. In eeuwigheid niet verloren gaan betekent ook dat je geen wegwerpartikel bent, dat jouw leven zin heeft en waardevol is. Jezus is de goede herder. Hopelijk kunnen we met dit beeld voor ogen ons inzetten voor wat werkelijk van waarde is.

Lenie Robijn, Pastoraal werkster

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze viering gedenken wij: Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn; o.o. de Blaaij-van Loon en zoon Jan; Frans Huijsmans; Voorganger: Past. H. de Kort, lector: M. de Ruiter, zang: enkele leden van het koor Samen Sterk. Dinsdag 11 mei 14.30 uur: Eucharistieviering: Vijfde middag van de Noveen. Dinsdag 11 mei 19.00 uur: Eucharistieviering: Vijfde avond van de Noveen: In deze viering gedenken wij: Sjan Foppele-Bakx; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen; Jaantje de Booij; Voorganger: Past. J. v. Velthoven, lectoren: A. Blom en H. Wouts, zang: Antoniuskoor. Mededelingen: U dient zich nog steeds voor iedere dienst aan te melden. De dinsdagavondviering wordt rechtstreeks uitgezonden via SLOS TV.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 9 mei 10.00 uur: Voorganger: ds. H. van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Meer berichten