Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Vanuit het CDA werden destijds de bladkorven ingevoerd. Nu die niet meer worden geplaatst, zullen de groene containers tijdelijk vaker geledigd worden.
Vanuit het CDA werden destijds de bladkorven ingevoerd. Nu die niet meer worden geplaatst, zullen de groene containers tijdelijk vaker geledigd worden.

Bladafval in vaker te ledigen groene container

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - In de gemeenteraad van Bergen op Zoom is door het CDA een motie ingediend over vaker aanbieden van de groene afvalcontainer.


Dit jaar komt er een einde aan de CDA bladkorven actie. Afgelopen jaren hebben inwoners van de gemeente massaal gebruik gemaakt van de bladkorven. 'Blad in de openbare ruimte kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen wanneer het niet 'vast' op een locatie ligt. De verschillende boomsoorten hebben niet dezelfde bladvalperiode en hier is geen veegroute voor te bepalen. De groene container op dit moment geen volwaardige vervanger van de bladkorf. Veel groene containers blijven ongebruikt doordat ze niet aangeboden worden of halfvol worden aangeboden. Er zijn diverse wijkapps in omloop waar bewoners met elkaar in contact zijn en zo op een simpele wijze kunnen oproepen om massaal de groene container aan te bieden. De huidige aanbiedingsmomenten zijn te kort om op een goede manier gebruik te maken van elkaars groene container', zo stelt het CDA.

In de motie, die is aangenomen, vraagt het CDA het college van B&W om verruimen van het aantal dagen dat de groene container aan straat mag staan in de periode van week 42 tot en met week 51 van één naar drie dagen. Bewoners te verzoeken samen te werken zodat massaal gebruik gemaakt gaat worden van de capaciteit van de groene containers. Met het vallen van het blad in aantocht dit nieuwe beleid extra onder de aandacht te brengen. Om in 2021 het verschil in hoeveelheid/soort klachten te evalueren in de bladvalperiode van 2020 vergeleken met de periode 2016 t/m 2019.

Meer berichten