Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wandelen in natuur
Wandelen in natuur (Foto: )

Aanpak stikstofprobleem in provincie Brabant

PROVINCIE NOORD-BRABANT - Het stikstofprobleem is ingewikkeld en ingrijpend. De hoeveelheid stikstof die in de natuur terecht komt moet fors omlaag.

Bij bouwen of uitbreiden, mag niet meer stikstof vrijkomen dan er al is. Dat geldt voor heel Nederland en zeker ook voor Brabant, een provincie met veel inwoners, bedrijvigheid en verkeer, een hoge veedichtheid en tegelijkertijd een rijkdom aan prachtige natuur. Bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof is een groot aantal partijen nauw betrokken, zoals collega-overheden ondernemers, agrariërs, terrein- en natuurbeheerders en brancheorganisaties. www.aanpakstikstofbrabant.nl

Op deze website, het ondersteuningsloket stikstof, vindt u informatie over de gebiedsgerichte aanpak en concrete projecten in Brabant. Ook leest u waar u terecht kunt als u vragen heeft. En wat u kunt doen als u zelf stikstofruimte nodig heeft of aan wilt bieden.
Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en deze website.

Meer berichten