Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Arjan van der Weegen
Arjan van der Weegen

Van der Weegen: "Geen oliemannetje"

HALSTEREN - Arjan van der Weegen gaat zich vanaf heden vol inzetten als raadslid voor GBWP. Dat laat Van der Weegen in een brief aan de burgemeester en fractievoorzitters weten. Hij ziet af van het verzoek om de komende maanden oliemannetje te zijn en de kar mee te trekken voor het focusakkoord. Van der Weegen vertrouwt erop dat Ad Verbogt zich snel tot de fractievoorzitters richt en dat er een oplossing komt om het resetproces verder mee te begeleiden.

Van der Weegen in de brief: "De mensen die weleens met mij gewerkt hebben, weten dat ik veel analyseer aan de hand van de formule: het effect wat we willen bereiken (E) is afhankelijk van de som van de inhoud (Q) en het draagvlak (A). Ik hecht enorm veel waarde aan de A. Zonder maximaal draagvlak is het resetproces gedoemd te mislukken en zal het focusakkoord niet optimaal ten uitvoer komen. Omdat ik me daar zeer van bewust ben en de rolverandering van politicus naar procesbegeleider alleen kan slagen als er maximaal draagvlak is bij alle stakeholders, heb ik gisteren mijn twijfel met u gedeeld en hebben we daar onder leiding van onze burgemeester een in mijn ogen een oprecht gesprek over gevoerd."

De belangrijkste vragen die voor Van der Weegen relevant zijn om te komen tot een goede afweging zijn aan de orde geweest. "U heeft geen enkele twijfel aan mijn integriteit en 9 fracties en de burgemeester kunnen zichzelf en de samenleving vanuit het hart uitleggen waarom we het resetproces zo insteken en dat u met mij wilt werken. Twee fractievoorzitters hebben aangegeven een nachtje te willen slapen om tot hun uitkomst te komen. Een opstelling die ik zeer waardeer en past bij onze omgangsvormen en gewenste nieuwe cultuur zoals we met elkaar in het focusakkoord hebben vastgelegd. Ik heb vanaf dag 1 van dit proces aangegeven dat voor mij er een kritische politieke massa nodig is van 25 raadsleden om te kunnen blijven spreken van een raadsbreed akkoord. Zakt het draagvlak onder deze grens dan zullen we snel vervallen in de oude cultuur van oppositie en coalitie."

"Buiten de politieke werkelijkheid is er ook, en dat is in mijn ogen nog belangrijker, de werkelijkheid van de samenleving. Er is bij een deel van de samenleving het beeld ontstaan dat het niet deugt wat we doen. Er is een beeld van belangenverstrengeling gecreëerd en ontstaan, en of dit nu strookt met feiten of waarheid is natuurlijk relevant ten aanzien van jullie en mijn integriteit, maar voor het draagvlak wat we van de samenleving nodig hebben om te komen tot een beter Bergen op Zoom niet alleen relevant maar ook essentieel."

De laatste anderhalve week heb ik minstens 6 interventies geteld op de A. Al deze interventies zorgen er voor dat het draagvlak om te komen tot de 3 E’s: Financiën, Cultuur en Kwaliteit afbrokkelt. Om de kans maximaal te houden op het slagen van het akkoord heb ik besloten, ondanks eerdere toezegging, niet in te gaan op uw verzoek om de komende maanden uw ‘oliemannetje’ te zijn. Ik zal met Ad overleggen wat de impact is op het resetproces en de uitvoering van het focusakkoord. Elk probleem, en ook dit probleem kent kansen voor oplossingen. Ad kennende komt hij daar snel bij u op terug. We zien elkaar weer in de raadszaal! Ik zal mij vanuit die rol maximaal inzetten voor dit proces."

Arjan van der Weegen

Meer berichten