Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Bep Tielemans

Kerkberichten Zuidwesthoek

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Vanaf 1 juni mogen in de kerken weer openbare vieringen gehouden worden. De maatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis zijn van toepassing. Er mogen maximaal 30 personen in een viering aanwezig zijn. De kerkgangers moeten zich tevoren opgeven voor de viering. In de parochie De Bron gebeurt deze reservering telefonisch via het telefoonnummer 06-30335317 van parochiecoördinator Ad Schouw. Voor elke viering moet U zich opnieuw opgeven. U kunt dat doen elke donderdag en vrijdag VOOR die viering. 

De 1,5 meter afstand-regel is van toepassing. Daarom zullen we geen vieringen kunnen houden in de kapel van de H. Zuster Marie Adolphine en in de verzorgingshuizen. In de kapel van de Broeders te Huijbergen zijn de vieringen enkel voor de communiteit zelf en dus nog besloten.

De Nederlandse bisschoppen hebben op vraag van de regering een protocol opgesteld voor de vieringen. Vanaf zondag 14 juni, Sacramentsdag, is het weer mogelijk voor de gelovigen om de H. Communie op aangepaste wijze te ontvangen tijdens de vieringen. Om veiligheidsredenen mogen de koren nog niet zingen en is er geen samenzang. Wel kan muziek verzorgd worden door het orgel en een cantor.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 28 juni 9.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Kees van Loon; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: organist Staf van Kerckhoven en Cantor Gerda Sanders. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: Zondag 5 juli om 09.00 uur Eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Zaterdag 27 juni 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Eduarda Helinski; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: Zaterdag 4 juli om 19.00 uur woord- en communieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Zaterdag 27 juni 19.00 uur: Eucharistieviering: Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Lector: Ad Voermans; Muzikale verzorging: Cantor Gerda Sanders en Organiste Lisette van Mechelen. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zaterdag 11 juli om 17.00 uur woord- en communieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Zondag 28 juni 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Emmy; Lectrice: Marianne Matheeusens; Misdienaar: Dominic Klumpers; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Mededelingen: Zondag 5 juli om 11.00 uur woord- en communieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

In verband met het corona-virus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden bij de scriba via de mail: scriba@pkgw.nl maandag tot en met vrijdag 17.00 uur, voorafgaande aan de te bezoeken kerkdienst, Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. 0164-672991, www.pkgw.nl. De eerstvolgende dienst is op: Zondag 28 juni 9.45 uur: Ds. J. de Bie, ‘s Gravenpolder.

Meer berichten