Voorzitter Gerrit Atres en secretaris Marc Hellemons van winkeliersvereniging WinkelHart Halsteren.
Voorzitter Gerrit Atres en secretaris Marc Hellemons van winkeliersvereniging WinkelHart Halsteren. Foto: Bep Tielemans

Halsterse winkeliers tegen parkeerbelasting

Algemeen

HALSTEREN - Winkeliersvereniging WinkelHart Halsteren is onlangs geschrokken van berichtgeving over het mogelijk invoeren van parkeerbelasting in de Halsterse dorpskern. 

Het bestuur van de winkeliersvereniging trekt hierover mede namens de leden aan de bel bij het gemeentebestuur van Bergen op Zoom.

'Met deze brief willen wij onze verontrusting uitspreken over deze mogelijke ontwikkeling die we als winkeliers in het centrum van Halsteren op ons af zien komen. Niet alleen de winkeliers, maar ook de burgers en met name het college van B & W, waren de mening toegedaan dat vrij parkeren het unieke karakter van Halsteren onderstreept. Dit geeft een levendig winkelhart, nauwelijks leegstand en een uitstekend ondernemersklimaat, mede te danken aan het vrije parkeerbeleid.'

'Tevens zijn er diverse ondernemers die de afgelopen jaren stevig hebben moeten investeren in parkeerplaatsen. Het totale winkelhart heeft een open karakter en is vrij toegankelijk voor een ieder, zonder zichtbare barrières. Het is van groot belang dit in stand te houden. Denk daarbij ook aan de huidige eigendomsrechten. Het bestuur van WinkelHart Halsteren wil u, namens al haar leden, met klem verzoeken om geen aardverschuiving in hun winkelstraat te laten plaatsvinden. Het invoeren van betaald parkeren in de Dorpsstraat zal namelijk een doodsteek kunnen betekenen voor diverse winkeliers.'

'Mede namens onze leden richten wij ons tot u met een noodkreet. Voorkom een doodsteek voor het winkelhart in de dorpskern en schrap het betaald parkeren uit uw plannen. En ondersteun ons met gedragen initiatieven om het winkelhart juist te versterken in plaats van te verzwakken. Wij zijn bereid om samen met u – gemeentebestuurders – te zoeken naar de juiste, versterkende initiatieven.'

Bestuur WinkelHart Halsteren.

WinkelHart Halsteren verzet zich op voorhand tegen de mogelijke invoering van parkeerbelasting in het dorpscentrum.