Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Het zakencollege dat bikkelhard aan de slag gaat in gemeente Bergen op Zoom.
Het zakencollege dat bikkelhard aan de slag gaat in gemeente Bergen op Zoom. (Foto: Dennis van Loenhout)

Bergen bezuinigt bikkelhard

BERGEN OP ZOOM – Het zat er al lang – al héél lang – aan te komen, maar nu weten we het zeker. De gemeente Bergen op Zoom gaat bikkelhard bezuinigen om de enorme schuldenlast onder controle te krijgen.

Met een door tien fracties gedragen focusakkoord onder de arm gaat het nieuwe college aan de slag, en de boodschap is helder: alles wat luxe is, staat ter discussie.

Het nieuwe “zakencollege” van de gemeente Bergen op Zoom bestaat uit “oudgedienden” Patrick van der Velden en Barry Jacobs, die de portefeuille fysiek domein delen en respectievelijk de portefeuilles cultuur en sport onder hun hoede nemen. Wethouder Jeroen de Lange draagt zorg voor de portefeuilles sociale zaken, economie en handhaving, Petra Koenders krijgt jeugd, financiën, onderwijs en duurzaamheid onder haar hoede en Mignon van der Zwan wordt wethouder van USD, gemeentelijke organisatie, WMO en onderwijs.

Hun belangrijkste opgave is – naast het bewerkstelligen van een cultuurverandering, en het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie – het reduceren van de schuldenlast. Daarvoor is een jaarlijkse besparing van tenminste 15 miljoen euro nodig. Het focusakkoord is een akkoord op hoofdlijnen, waarin veel nog niet zeker is, maar waarin ook talloze suggesties staan die duidelijk maken dat er van taboes nauwelijks nog sprake is.

Gemeentelijk vastgoed wordt afgestoten, bedrijventerreinen worden geprivatiseerd en aan de fanatieke citymarketing van de stad komt een einde.

Zorg wordt teruggeschroefd tot het wettelijke minimum, en ook het onderhoud van de openbare ruimte wordt teruggebracht tot een minimum, zonder de leefbaarheid in gevaar te brengen.

Maar ook de ozb en andere belastingen gaan omhoog, terwijl de hondenbelasting niet wordt afgeschaft. Zelfs over het invoeren van parkeerbelasting in het Halsterse dorpshart of bij Fort de Roovere wordt gedacht.

“We moeten in dialoog om verder te komen dan waar we nu staan. We nemen zaken niet klakkeloos over, maar wegen de voors en tegens zorgvuldig af. We zullen altijd de dialoog zoeken, maar zeker is dat we zware besluiten moeten nemen”, zegt de nieuwe wethouder van financiën, Petra Koenders. Haar ervaren, Bergse collega Barry Jacobs verwoordt het beter: “Het wordt een hell of a job.”

Meer berichten