Waar komen de molens precies? Hoe hoog worden ze?
Waar komen de molens precies? Hoe hoog worden ze? Foto: Dennis van Loenhout

Ruimer zoekgebied windmolens Halsteren

Algemeen

HALSTEREN/LEPELSTRAAT - Namens de Bewonersgroep Auvergnepolder is een brief aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Bergen op Zoom gericht over de zogeheten 'contourennotitie RES West-Brabant' betreffende windmolens in de Auvergnepolder.

Woordvoerder Bert van 't Laar: "Wij attenderen op een stuk dat op de agenda van de raadscommissie en de gemeenteraad staat. Het gaat over de afspraken die de gemeenten in West-Brabant samen maken over de transitie tot 2030 naar duurzame energie. In 2011 zijn ook al dergelijke afspraken gemaakt. Omdat in dit plan opnieuw wordt gepleit voor de vervanging van de bestaande acht windmolens door molens met een hogere capaciteit en tevens is voorzien in plaatsing van windmolens in de Auvergnepolder noord/Lepelstraat, leek het noodzakelijk hierop te reageren. We hebben de gemeente al eerder laten weten: verleng de levensuur van de bestaande windmolens, zie af van verdere plaatsing in de Auvergnepolder zuid en betrek de omwonenden van meet af aan bij de planvorming. Hopelijk leidt deze brief tot bewustwording bij raadsleden."

Dorpsraad Halsteren

In de vergadering van Dorpsraad Halsteren donderdagavond kwamen windmolens in de Auvergepolder ook nog aan de orde. Maatschappijen zijn momenteel aan de noordkant van de polder aan het rondkijken voor nieuwe mogelijkheden. Het zou om 164 meter hoge windmolens gaan. Er is een raadsmededeling geweest over een nieuw zoekgebied. Een ruimer zoekgebied zou meer mogelijkheden bieden dan een beperkt gebied. Daarnaast wordt 'repoweren' van bestaande windmolens overwogen. Voor 24 juni moet er een aanvraag liggen bij RES West-Brabant.