Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Informatiemarkt respijtzorg

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Steunpunten Mantelzorg Brabantse Wal organiseerden met succes een informatiemarkt rondom respijtzorg. Diverse aanbieders van 'vervangende zorg voor mantelzorgers', allerhande hulpmiddelen en adviseurs presenteerden zich dinsdagmiddag bij het Lambertijnenhof. De 'respijtmarkt' werd goed bezocht.

Meer berichten