Burgemeester Petter:
Burgemeester Petter: "het gaat goed met Bergen op Zoom". Foto: Dennis van Loenhout

Jaar van competitie en coöperatie

Algemeen

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM – Het nieuwe jaar begon mooi voor de gemeente Bergen op Zoom, met een nieuwjaarsreceptie op het "oude nest", de Gertrudiskerk. De akoestiek was dan wel niet geweldig, maar alle Bergenaren en Halsternaren hoorden mooie woorden als "in economisch opzicht gaat het goed met Bergen op Zoom."

Onder de honderden aanwezigen bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen op Zoom was zelfs een Canadese delegatie. Wat burgemeester Petter betreft toonde de aanwezigheid van ambassadeur Sabine Nölke, defensie-attaché kolonel Young en handelscommissaris Qureshi hoe sterk de band tussen Canada en de regio Bergen op Zoom is.

In zijn nieuwjaarsspeech stak Petter de Bergenaren een hart onder de riem: het gaat goed met de gemeente. In economisch opzicht, door de doorontwikkeling van de biobased industrie en de rotsvast veranderde maakindustie. "Vooral rond de carnaval, in de optochten van Altere, De Straot en Berrege, wordt voor iedereen duidelijk wat onze gemeente op creatief vlak kan. We maken het, en doen dat met heel ons hart!"
Toch zijn mensen soms nog ontevreden. Door het gebrek aan omgangsvormen in de maatschappij, door de "gewone man" die niet wordt gehoord en door een gebrek aan saamhorigheid. Petter wees op het belang van competitie en coöperatie. "Die drijfveren in het leven van mensen moeten in evenwicht zijn" sprak Petter, "in de politiek, in de bovenlokale samenwerking, op het gebied van veiligheid. Coöperatie is meer dan nodig in onze samenleving. Samenleven in wijken en dorpen die gekenmerkt worden door diversiteit vraagt om gemeenschapszin en de wil om elkaar te begrijpen. Het zijn niet de economische statistieken of werkgelegenheidscijfers die een glimlach op onze lippen brengen, maar de ontmoeting, de leut, het vermogen tot zelfspot en zelfrelativering. Daarbinnen is er ruimte voor de ander."

Petter wijst op het belang van afzonderlijke kernen om zich te blijven profileren. "Dat is goed, het moet geen eenheidsworst worden." Hij memoreerde het feit dat het dit jaar 65 jaar geleden is dat de Watersnoodsramp in de vroegere gemeente Halsteren huishield en 78 inwoners en twee brandweermannen het leven kostte. Volgend jaar herdenkt de gemeente dat het 75 jaar geleden is dat de regio door de Canadezen werd bevrijd. Competitie en coöperatie vormen zo al jaren een rode draad in de geschiedenis. Wat Petter betreft richt Bergen op Zoom zijn blik optimistisch op de toekomst: "Gisteren stond ik met mijn kleinzoon hier op de ijsbaan. Hij scharrelde op zijn schaatsjes over de baan, onder de oplichtende gevel van ons stadhuis, met boven hem de spreuk "Mille Periculis Supersum". Duizend gevaren kom ik te boven. De komende generaties zullen ook hun weg vinden tussen competitie en coöperatie. Op naar een mooi jaar!"