Afbeelding

Herdenking watersnoodramp

Algemeen

HALSTEREN/LEPELSTRAAT – De Stichting Herdenking Watersnood 1953, momenteel nog de werkgroep Herdenking Watersnood 1953 en als stichting in oprichting, stelt zich ten doel de Watersnood duurzaam te herdenken. Dat wil zeggen dat zij jaarlijks aandacht besteden aan deze ramp die ons land op 1 februari 1953 trof en om de vijf jaar werken zij aan een grootschaligere herdenking. Deze plannen zijn voortgekomen uit de 70-jarige herdenking. 

In 2024 zijn er op en rond 1 februari stemmige herdenkingen in Halsteren en Lepelstraat, waar nabestaanden en belangstellenden van harte voor uitgenodigd worden. 

Halsteren

Op donderdag 1 februari is er in de polder van Halsteren een Herdenking aan de Ignatiusdijk aan de Slikkenburgseweg om 14.00 uur met een kranslegging bij het monument van de 78 rozen. Aansluitend zijn de nabestaanden en andere aanwezigen welkom voor een samenzijn in het Heemhuis Hof van Ram met koffie/thee.

Zondag 4 februari worden in de Quirinuskerk tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur de slachtoffers van de Watersnoodramp persoonlijk herdacht met het oplezen van de namen en het aansteken van de lichtjes. Na de viering is er een bloemlegging bij het monument op het kerkhof met als afsluiting het spelen van de Last Post. Daarna is er in de kerk een samenkomst met koffie/thee.

Lepelstraat

In Lepelstraat worden de slachtoffers van de watersnoodramp herdacht in de viering van zaterdag 3 februari in de Antonius van Paduakerk om 19.00 uur. Ook daar worden de namen genoemd en kaarsen aangestoken. De bloemen worden daar symbolisch gelegd en op zondag naar het monument op de begraafplaats gebracht. Nabestaanden van de slachtoffers en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze viering.