Hoogspanningsmasten bij Lepelstraat.
Hoogspanningsmasten bij Lepelstraat. Foto: Bep Tielemans

Bestemmingsplan hoogspanningsstation aangeboden aan raad

Algemeen

HALSTEREN – Niet iedereen is er blij mee, terwijl het maatschappelijke belang groot is. Het ontwerpbestemmingsplan voor het Halsterse hoogspanningsstation van Tennet is aangeboden aan de raad en wordt in procedure genomen. Het college hoopt dat de bouw in 2028 kan starten. De nood op het stroomnet is immers hoog, niet alleen in Halsteren, maar ook in Schouwen-Duiveland en Tholen, die via het Halsterse 380kV-station op het elektriciteitsnet aansluiten.

Over de locatie van het bij Halsteren te bouwen hoogspanningsstation is lang gediscussieerd, en de discussie woedt nog altijd voort. Onlangs nog meldde een groep belanghebbenden zich bij het college met het verzoek om opnieuw de mogelijkheid van plaatsing op “de Spie” te onderzoeken.

“Spie niet realistisch”

Wethouder Joost Pals is er duidelijk over: “Ik denk niet dat dat een realistisch scenario is. Er is een zorgvuldige afweging gemaakt, die ertoe geleid heeft dat de raad op 10 maart 2022 heeft gekozen voor een locatie in de noordelijke Auvergnepolder. Alle onderzoeken bevestigen dat De Spie geen optie is.”

“Ruimte voor bezwaren”

Pals stelt dat het niet reëel is om het hele traject nog eens opnieuw te doen: “Dat past niet binnen het principe van behoorlijk bestuur”, zegt hij. “Nu moet het gaan over hoe je het hoogspanningsstation het beste kunt inpassen. Er zijn bijvoorbeeld zorgen over het geluid, daar is zorgvuldig naar gekeken, door ons en door Tennet. Als gemeente behandelen wij Tennet als elke andere initiatiefnemer. Ruimte voor bezwaren is er altijd.”

“Het belang is groot”

Ondertussen wijst de wethouder wel op het grote maatschappelijke belang van het hoogspanningsstation. Het station zou de capaciteit op het 350kV-elektriciteitsnetwerk in West-Brabant moeten verdrievoudigen, en de elektriciteit verder moeten leiden via 150kV- en 20kV-verbindingen. Nu al zijn er problemen met bijvoorbeeld de aansluiting van nieuwe bedrijven, waarvoor steeds vaker wordt uitgeweken naar restwarmte van andere bedrijven. “De huidige situatie vraagt uiterste creativiteit van elektriciteitsleveranciers”, zegt Pals, “dus het belang is groot. Maar ook dan blijft een zorgvuldige procedure een groot goed.”

Hoogspanningsmasten bij Lepelstraat.
Wethouder Joost Pals.