Dijkgraaf Kees Jan de Vet en Willem Bogers leggen hun krans op de Halsterse begraafplaats.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet en Willem Bogers leggen hun krans op de Halsterse begraafplaats. Foto: Dennis van Loenhout

Halsteren herdenkt watersnoodslachtoffers

Algemeen

HALSTEREN / OSSENDRECHT – Op 1 februari 2023, precies 70 jaar na de Watersnoodramp van 1953, herdenkt Halsteren de 65 dodelijke slachtoffers vielen in die vreselijke februarinacht. De vreselijke verhalen van die nacht blijven, maar worden inmiddels aangevuld door mooie, nieuwe verhalen. Dat van Ossendrechtenaar Willem Bogers is bijvoorbeeld heel bijzonder.

Hij woont weliswaar in Ossendrecht, maar Willem Bogers is nauw verbonden met de Watersnoodramp in Halsteren. In de Halsterse familie Paulus, waartoe ook Willems moeder behoort, vielen maar liefst 11 dodelijke slachtoffers. “Over de Watersnoodramp werd in onze familie niet veel gepraat, maar je merkte wel dat mijn grootouders het moeilijk vonden als 1 februari dichterbij kwam. Ook als het stormde merkte je dat ze dat moeilijk vonden. Mijn opa stond tijdens de rampnacht op de top van de Brabantse Wal, hij keek de polder in, waar zijn vader toen woonde en zag dat het fout zat. Wat hij toen gevoeld moet hebben is niet te bevatten.”

Samen met dijkgraaf Kees Jan de Vet van Waterschap Brabantse Delta legt Willem een krans op de Halsterse begraafplaats. Ook Willem is namelijk werkzaam bij het Waterschap, als bedrijfskundige. Voor hem is het een bijzonder moment, niet alleen omdat hij mede namens zijn werkgever een eerbetoon kan brengen aan de Halsterse slachtoffers van de Watersnoodramp, maar vooral omdat hij in zijn werk een klein deel is van de organisatie die een herhaling van de ramp waarbij hij zoveel familieleden verloor wil voorkomen. “Ik denk dat mijn opa heel trots zou zijn als hij wist wat voor werk ik doe, en dat ik een klein deel ben van de megaorganisatie die Nederland beschermt tegen het water.”

Versterken

In zijn toespraak in de Quirinuskerk wijst dijkgraaf De Vet zijn toehoorders op het verhaal van Willem. Ook benadrukt hij dat Waterschap Brabantse Delta de komende jaren maar liefst een half miljard euro gaat investeren in het verder versterken van de dijken in haar verzorgingsgebied. Daarmee sluit hij aan op de woorden van Commissaris van de Koning Ina Adema, die stelt dat de Watersnoodramp in Nederland leidde tot een “nooit weer”, dat aan de basis stond van de Deltawerken, maar dat ook in de toekomst vorm moet krijgen. 

Inzet

Burgemeester Frank Petter benadrukt in zijn toespraak hoe belangrijk het is om de menselijke kant van de Watersnoodramp levend te houden. Hij schetst de enorme tegenstelling tussen Bergen op Zoom en Halsteren op 1 februari 1953: het havenkwartier weliswaar wateroverlast ondervond, maar dat was bij storm niet uitzonderlijk. Op hetzelfde moment liepen de polders bij Halsteren onder, en vielen daar 78 doden. Petter roemt de onbaatzuchtige inzet van de veelal vrijwillige hulpverleners op die dag, en richt een speciaal dankwoordje tot de Halsterse brandweer, die in groten getale aanwezig is in de Quirinuskerk.

Niet vergeten

Tijdens de dienst – in de volledig gevulde kerk - wordt het indrukwekkende gedicht “Polderrozen” voorgedragen en worden de namen van alle slachtoffers voorgedragen. Voor elk van hen wordt een kaars geplant in een speciale bak, gevuld met Halsterse klei. Op het kerkhof leggen diverse inwoners zelf nog een bloem bij graven van slachtoffers. 1953 mag dan 70 jaar geleden zijn, Halsteren is die rampzalige dag, en de slachtoffers die die eiste, nog lang niet vergeten.

Afbeelding
Toespraak Dijkgraaf Kees Jan de Vet.
De Quirinuskerk was volledig gevuld tijdens de herdenking.
Commissaris van de Koning Ina Adema.
Voor elk slachtoffer werd een kaars aangestoken.
Eugène van den Eijnden spreekt vanuit zijn rol van voorzitter van de werkgroep Herdenking Watersnood van Heemkundekring Halchterth.
Burgemeester Frank Petter.
Afbeelding
Ook bij het watersnoodmonument achter de Sint Martinuskerk en het oude raadhuis werd even stilgestaan.
De massale aanwezigheid van de Halsterse brandweer kon op grote waardering rekenen.
Afbeelding