Dorpsraad Halsteren januari 2023
Dorpsraad Halsteren januari 2023 Foto: Bep Tielemans

Dorpsraad blijvend waakzaam

Algemeen

HALSTEREN – De eerste vergadering van 2023 voor de Halsterse Dorpsraad maakt duidelijk dat er nog altijd veel speelt in Halsteren en omgeving. Van Tennet-station tot asfaltcentrale en van de herinrichting van de Halsterseweg tot kerstversiering: ook dit jaar blijft de Dorpsraad een oogje in het zeil houden en adviseren.

Onlangs werd bekend dat er hard gewerkt wordt aan plannen voor het nieuwe Sint Elisabeth. Zodra die plannen er zijn worden ze door Stichting  tanteLouise gepresenteerd aan betrokkenen, waaronder de Dorpsraad. Leden van de Dorpsraad vinden echter dat de Dorpsraad bij de ontwikkeling van de plannen betrokken zou moeten zijn, om bijvoorbeeld te pogen een aantal zorgunits te realiseren en de restaurantfunctie te behouden. Besloten wordt om door te geven aan tanteLouise dat de Dorpsraad het op prijs stelt betrokken te worden bij de ontwikkeling van plannen.

Die betrokkenheid is er ook bij de herbouw en renovatie van het Hart van Halsteren. Dat proces wordt door de leden van de Dorpsraad als bijzonder positief ervaren. 

Ondertussen komt het concept koersplan voor het buitengebied op 31 maart in de raad, waarna er een jaar later een definitief document moet liggen. De Dorpsraad geeft haar visie zodra het concept klaar is, indien mogelijk in samenspraak met de Lepelstraatse Dorpsraad. De uitspraak “handen af van de Auvergnepolder” staat nog altijd.

Ondertussen wordt in de Auvergnepolder nog altijd gewacht op een bericht van Tennet over de plaatsing van een ringdijk of het ophogen van het terrein rond het voorgenomen hoogspanningsstation. Dat bericht moet nog altijd volgen. Ook de aanleg van een fietsroute in de Auvergnepolder blijft een lopend dossier, de gemeentes Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen willen de “Linie van de Eendracht”-route realiseren, maar Sabic wil de route niet pal langs haar hekwerk hebben in verband met veiligheidseisen. Ook op dat dossier blijft de Dorpsraad meekijken.

Rond de beruchte Bergse asfaltcentrale vertrouwt de Dorpsraad op de deskundigheid van de wijkcommissies Tuinwijk en Noordgeest, die zich in het dossier vastbijten. Verbeterde filters worden momenteel ingebouwd en getest.

Ondertussen blijkt de handhaving rond het afsteken van vuurwerk in Halsteren tekort te schieten. De kerstversiering in het Dorpshart werd afgelopen jaar als erg summier ervaren, de Dorpsraad gaat daarover in gesprek met de winkeliersvereniging.

Publieke belangstelling bij de Dorpsraad Halsteren in januari 2023.
Bestuur Dorpsraad Halsteren januari 2023 met Marissa Zegers als waarnemend voorzitter bij afwezigheid van Eugène van den Eijnden.