Dorpsplatform Huijbergen
Dorpsplatform Huijbergen Foto: Starworks Studio

Dorpsplatform Huijbergen

Algemeen

HUIJBERGEN - Dorpsplatform Huijbergen hield vrijdag 18 November een bijeenkomst in MFC De Kloek. Namens de gemeente waren hierbij aanwezig burgemeester Steven Adriaansen, wethouder Thierry de Heer en wethouder Lars van der Beek.  

Wijkscan: Op het programma stond een informatieve avond over duurzaamheid. Wethouder Thierry de Heer vertelde dat in Huijbergen in het eerste kwartaal van 2023 de pilot ‘Wijkscan’ gaat starten in wijk de Vrouwenhof en dat ook in Hoogerheide zo’n pilot gaat plaatsvinden in wijk de Heiakkers. De wijkscan is een overzichtelijke analyse van de staat van de woningen en de mogelijkheden voor energiebesparing in een wijk. Deze scan geeft inzicht in bijvoorbeeld bouwjaren van de woningen, geschiktheid voor zonnepanelen, vervangingsplanning van de gasleidingen, type bezit (particulier/ corporatie), voorkomende gezinssamenstellingen en gemiddeld inkomen. De expert geeft een indicatie van de kansrijke buurten om aan de slag te gaan met energiebesparing en van het type maatregelen dat daar relevant is. Er vindt een strategiesessie plaats waarin de resultaten besproken worden en een plan voor vervolgstappen gemaakt wordt. 

Energiebesparing: Evert Jansma is 1 van de 3 energieambassadeurs in de gemeente Woensdrecht, hij hield een presentatie over hoe je energie kan besparen. Hij liet met grafieken zien hoe energiekosten gestegen zijn en vertelde over het prijsplafond. Zelf heeft hij enige jaren terug al zijn huis aangepakt om energiezuiniger te worden. Hij liet een warmtepomp installeren. Maar ook met kleine stappen zoals halogeenspotjes vervangen door ledspotjes bespaarde Evert al gauw 80 euro per jaar. Evert en zijn collega’s zijn in 2018 gestart als energieambassadeur, toen werden er 39 scans gedaan bij de mensen thuis. Inmiddels staat de teller al op een paar honderd. Thierry de Heer vertelde dat hij spijt heeft en toen hij zonnepanelen liet installeren geen ambassadeur heeft ingeschakeld. 

Aannemer Jan Michielsen uit Huijbergen hield ook een presentatie over hoe je je huis ook nog kan aanpakken door bijvoorbeeld dak- en wandisolatie aan te laten brengen. Maar ook door het glas te vervangen. Hiervoor zijn subsidies te ontvangen van de overheid, maar dan moet je het wel door een erkend bedrijf laten doen. 

Bouwprojecten: Wethouder Thierry de Heer vertelde de stand van zaken van alle bouwprojecten in Huijbergen. Het definitieve plan voor het oude gemeentehuis ligt nog ter inzage bij de gemeente. De gemeente is nog in gesprek met de bezwaarmakers. Eventueel gaat dit nog langer duren als de weg naar de Raad van State genomen moet worden. Voor de bouw aan de Westerstraat 4a wordt er een berekening gemaakt van de stikstof. De tinyhouses gaat ook nog even duren, het bestemmingsplan is in de maak en moet nog goed worden gekeurd in de gemeenteraad. Eventueel kan er in kwartaal 2 van 2023 worden gestart. De kerk in Huijbergen wordt te koop gezet, maar het bisdom heeft eisen opgesteld voor eventuele kopers. 

Aandachtspunten: Verder werd er nog aandacht gevraagd voor het inlooppunt door Lars van der Beek. Dit vindt elke woensdagmiddag plaats Kloosterhof in Hoogerheide. Inwoners die graag eens willen praten over problemen kunnen hier terecht bij twee ervaringsdeskundigen van GGZ WNB.
In december is er geen Trefpunt in MFC de Kloek, dit is verplaatst naar 11 januari, eenmalig in de educatieve ruimte van de molen.

Dorpsplatform Huijbergen