Wethouder Lars van der Beek.
Wethouder Lars van der Beek.

Meer huishoudens krijgen energietoeslag

Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT – De gemeente Woensdrecht krijgt de middelen om meer huishoudens te helpen met de gigantische energierekeningen van deze tijd. Huishoudens met een inkomen tot en met 135% van de geldende bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen voor een toeslag van 800 euro.

Met de aanhoudend hoge energieprijzen, wordt de energierekening voor steeds meer mensen een probleem. Daarom stelde het Rijk onlangs extra geld ter beschikking om huishoudens te compenseren. De gemeente Woensdrecht zet dat geld in om een grotere groep mensen te compenseren. Om precies te zijn gaat het om de huishoudens die een inkomen hebben dat tussen de 120% en 135% van de geldende bijstandsnorm ligt. Die groep krijgt een toeslag van 800 euro.

De gemeente Woensdrecht voert, onder regie van wethouder sociaal domein Lars van der Beek, al jaren een actief armoedebeleid. Van der Beek verwacht nog eens een kleine 100 gezinnen een steuntje in de rug te kunnen geven: “We zien nu dat ook gezinnen met een inkomen dat net boven de 120% van het sociaal minimum ligt, te maken kunnen krijgen met energiearmoede. Bij die groep is een extra tegemoetkoming erg welkom. Op deze manier kunnen we tussen de 90 en 100 gezinnen helpen, terwijl de regeling toch betaalbaar blijft.”

Aanvragen

Wie de energietoeslag wil aanvragen kan dat doen bij de ISD Brabantse Wal. Lopende aanvragen worden beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels, en eerder gedane aanvragen worden opnieuw beoordeeld.