De Beukenhof in Putte, op deze archieffoto decor voor een rommelmarkt, verdwijnt als woonzorglocatie; net als Heideduin in Hoogerheide.
De Beukenhof in Putte, op deze archieffoto decor voor een rommelmarkt, verdwijnt als woonzorglocatie; net als Heideduin in Hoogerheide.

Sluiting zorgcentra Heideduin en De Beukenhof

Algemeen

HOOGERHEIDE - PUTTE - Zorgorganisatie tanteLouise sluit eind volgend jaar twee van haar locaties in de gemeente Woensdrecht: Heideduin in Hoogerheide en De Beukenhof in Putte. Het nieuws is vorige week al gedeeld met alle cliënten en hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers. De toekomstplannen van tanteLouise zijn in Woensdrecht nader toegelicht tijdens zes drukbezochte informatiebijeenkomsten, waarbij alle gelegenheid was tot het stellen van vragen. 

De sluiting van met name De Beukenhof kwam niet echt als een verrassing. Tien jaar geleden was daar al sprake van, nu is het daadwerkelijk zover. Als eind volgend jaar de bouw van een volledig nieuw verpleeghuis in het hart van Hoogerheide is afgerond, vindt er binnen de gemeente Woensdrecht een grote herschikking plaats van de beschikbare verpleegzorgplaatsen. 

Het nieuwe verpleeghuis aan de Raadhuisstraat heeft een capaciteit van 138 plaatsen, waaronder een aantal voor specialistische zorg zoals een speciale groep voor cliënten met Parkinson. Door vergrijzing van de samenleving neemt het aantal (kwetsbare) ouderen in ons land fors toe. Het beleid van de overheid is erop gericht dat om ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Pas als dat niet meer lukt of niet langer verantwoord is, maken zij de stap naar het verpleeghuis. Ze hebben dan al een zwaardere indicatie en meer specialistische zorg nodig. De bestaande zorgcentra van tanteLouise in de gemeente Woensdrecht zijn verouderd en niet langer geschikt om aan die complexere zorgvraag te voldoen. 

Met de nieuwbouw in Hoogerheide komt daar verandering in. Het betekent dat iedereen met een verpleeghuisindicatie kan verhuizen naar een eigentijds gebouw dat helemaal is ingericht op het leveren van specialistische zorg, voldoet aan alle moderne eisen en is voorzien van de nieuwste technieken om iedereen prettig, veilig en comfortabel te laten wonen. 

Zodra de nieuwbouw in Hoogerheide gereed is, concentreert tanteLouise de zorgverlening in de gemeente Woensdrecht op twee grotere locaties: in het nieuwe verpleeghuis in de Raadhuisstraat en in Mariahove in Ossendrecht. Dat betekent dat De Beukenhof in Putte en Heideduin in Hoogerheide sluiten. Voor veel bewoners, maar ook medewerkers, is dat wel even slikken: ze zijn gehecht aan het huis waarin ze soms al jaren wonen of werken. Anderen kijken ernaar uit, ook al omdat er iets moois in het verschiet ligt. 

De bewoners en medewerkers van De Beukenhof verhuizen als groep naar Ossendrecht. Dat kan ook omdat alle cliënten met een verpleeghuisindicatie in Mariahove verhuizen naar de nieuwbouw in Hoogerheide. In Ossendrecht blijft ruimte voor 44 cliënten in het voorste gedeelte van het complex, inclusief het restaurant. De achterste helft van het complex, Het Zuidkwartier, wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Als die eenmaal gereed is, komt ook het voorste gedeelte aan de beurt. Door gefaseerd te bouwen voorkomt tanteLouise dat de ouderenzorg voor langere tijd geheel uit Ossendrecht zou verdwijnen, maar het betekent ook dat de Putse ouderen dichter bij het grensdorp kunnen blijven. De bewoners en medewerkers van Heideduin schuiven een paar straten op: zij verhuizen allemaal naar het nieuwe verpleeghuis in de Raadhuisstraat. Dat kan ook, want vanaf de opening daarvan beschikt tanteLouise in de regio Woensdrecht over 182 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen. Dat zijn er elf meer dan nu het geval is en dat aantal wordt in de toekomst nog groter nadat de tweede fase van de verbouwing van Mariahove is afgerond.

De Beukenhof in Putte verdwijnt als woonzorglocatie van tanteLouise net als Heideduin in Hoogerheide.