Afbeelding

Kerkberichten

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op woensdag- en vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr. 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr. 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl.

Zondag 19 juni om 09.30 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: pastoraal werker Piet de Meijer; Kosters: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: organist Theo Slangen en koor. Intenties: o.o. Meeuwisse-Jongmans v.w. verj., Riekus Sebregts w.v. Catharina v.d. Bergh v.w. Vaderdag, Rinus Pijnen e.v. Paula Huijgens v.w. verj. Mededelingen: zondag 26 juni om 09.30 uur: eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Mededelingen: Zaterdag 18 juni is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 25 juni om 19.00 uur: woord- en communieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 18 juni is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 25 juni om 17.00 uur: woord- en communieviering. 

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Zondag 19 juni om 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: pastoraal werker Piet de Meijer; Koster: Lenny van der Poel; Lectrice: Lia Drijdijk. Intenties: o.o. Hendrickx-v.d. Veeken, Rinus Maasdijk. Mededelingen: zondag 26 juni om 11.00 uur: eucharistieviering, dinsdag 28 juni om 19.00 uur in de Adolphine Kapel: eucharistieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl. Elke dienst is te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube.

Zondag 19 juni 9.45 uur: ds. J. d. Bie, ‘s Gravenpolder.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Zondag 19 juni 9.30 uur: Eucharistieviering;  Voorganger: Bertus van Schaik. Intenties: Nellie Slangen, Frits van Dijk, Rinus Loos en Corrie Loos. Overleden: Jopie Heck-Ostermann; Jan Tunders. Donderdag 23 juni 9.00 uur: Viering Woord, Gebed en Communie; Voorganger: Lenie Robijn.
Donderdag 23 juni 11.00 uur, in de Bosgaard: Eucharistieviering; Voorganger: Hans de Kort.

Pastoraal woord

Op 7 mei j.l. is Antoon van Gaans in de kathedraal van Utrecht tot (permanent) diaken gewijd door kardinaal Eijk. Antoon van Gaans is opgegroeid in Nieuw-Vossemeer. Op zondag 12 juni assisteerde hij als diaken in de eucharistiering waarin pater Bertus voorging die Antoon al meer dan 45 jaar kent. Het is mooi dat Antoon in de geloofsgemeenschap van Nieuw- Vossemeer waar velen hem nog kennen en waar o.a. zijn moeder nog woont, nu als diaken optrad en ook de preek verzorgde. In de kerk van Nieuw-Vossemeer is hij als kind en jongere vaak geweest. Rector Kuipers van de diakenopleiding zei tijdens de wijdingsplechtigheid dat Antoon geboren is in een belijdend katholiek Brabants gezin en dat hij, van jongs af aan vertrouwd met het geloof, altijd de band met de kerk heeft behouden. Kuipers: “Hij is lange tijd actief in de kerk, met name in de parochie in De Bilt waar hij vele functies heeft vervuld. In 2015 is hij gestart met de deeltijdstudie theologie omdat hij van mening was dat hij als voorzitter van de pastoraatsgroep meer theologische achtergrond moest hebben. Die studie wakkerde zijn interesse in de theologie en het pastoraat aan en geleidelijk ontstond het verlangen om diaken te worden.” We feliciteren Antoon met zijn diakenwijding en hopen en bidden dat hij nog lang met vrucht en met plezier dit ambt mag vervullen. Antoon is gehuwd en blijft zijn baan behouden. Hij is in deeltijd als onbezoldigde diaken nu benoemd in de parochies van Amersfoort en Baarn e.o.

Pastoor Hans de Kort

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 18 juni 19.00 uur: Euch. Gezinsviering. In deze viering gedenken wij: Jan de Jong e.v. Lenie Smout en overleden ouders; o.o. de Blaaij-van Loon en zoon Jan; o.o. Bo-Bogers; Kees Schetters w.v. To Quintus; An Snoeren w.v. Martien van den Aarsen; Sjef Bastians ; Cor Timmermans e.v. Jo Luijks; Marja van Dongen e.v. John Wanrooij; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen; Voorganger: Past. P. Verbeek, lector: M. de Ruiter, zang: Kinderkoor.

Zondag 19 juni 11.00 uur: Dienst van W.G.C. Antonius slotviering. In deze viering gedenken wij: Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; Jan en Truus Rens Frijters; Jan en Mien de Groot-Gabreëls; Thomas en Bep van Eck-van Gils en dochter Bep; Henk en Lies Timmers; Louis de Herdt; o.o. Mertens-van der Plas; Jo Mertens; Leo de Kock; familie de Kock ; fam. Blom-Boot; o.o. van den Enden-Schetters; o.o. Snepvangers-Otte; Christ Elzakkers e.v. Nel Luijks; o.o. Luijks-Clarijs; o.o. Bom-Bogers; An Snoeren w.v. Martien van den Aarsen; Sjef Bastians; Cor Timmermans e.v. Jo Luijks; Marja van Dongen e.v. John Wanrooij; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen; o.o. Hector-van den Aarsen en zoon Matjas; o.o. Wouts-IJzermans en dochter Cor-Leen; Dina Konings e.v. Dolf Boenders; Opa en Oma Beijaerts; Frans Beijarts e.v. Nannie Schrier; Norah; Anneke- de Bruijn e.v. Tiest de Visser; Rinus Bakx e.v. Mien Jochems. Voorganger: Past. L. Robijn, lector: F. Veraart en H. Wouts, m.m.v. het gemengd koor Samen Sterk en Harmonie St. Antonius.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Via YouTube Videokanaal PGHNV NULIVE.

Zondag 19 juni 10.00 uur: Eredienst in de protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer, Ds. J.P. Schouten.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Bel 0164-682286 of mail: info@minervepers.nl