Wethouders Verroen, Van Aken en Pals worden bijgepraat door Dorpsraad-voorzitter Eugène van den Eijnden over sloopplannen in het dorpshart.
Wethouders Verroen, Van Aken en Pals worden bijgepraat door Dorpsraad-voorzitter Eugène van den Eijnden over sloopplannen in het dorpshart. Foto: Dennis van Loenhout

Reuring, verheldering en steun

Algemeen

HALSTEREN – Het voltallige college van b en w was op dinsdagmiddag 27 september in Halsteren. Op sleeptouw genomen door de Dorpsraad brachten burgemeester en wethouders een bezoek aan verschillende Halsterse “hotspots” en gingen ze in gesprek met leden van de Dorpsraad en omwonenden. Het resultaat? Reuring, verheldering en steun.

Een rondrit door Halsteren op uitnodiging van de Dorpsraad is niet nieuw voor het Bergse college. Dorpsraad-voorzitter Eugène van den Eijnden denkt met ergernis terug aan de vorige collegeperiode waarin er soms hooguit twee wethouders verschenen. Dat is op dinsdag 27 september wel even anders: het volledige college verschijnt bij kringloopwinkel Goed voor Goed aan de Tholenseweg, het startpunt van de rit: “Dat het voltallige college er is voelt goed”, zegt Van den Eijnden, “daardoor voelen we ons serieus genomen en gesteund.” Een goed begin, maar dat is slechts het halve werk. Goed voor Goed is niet voor niks het startpunt van de rijtoer: de kringloopwinkel vertrekt, het pand gaat tegen de vlakte en er is een plan om er hoogbouw voor terug te zetten. Dat plan bracht grote onrust bij omwonenden, die de gelegenheid aangrijpen om het college nu direct over hun zorgen te vertellen. Woordvoerder Michel Franken overhandigt een petitie tegen de plannen, voorzien van ruim 400 handtekeningen, aan wethouder Joost Pals en vertelt hoe omwonenden zich overvallen voelen door een plan dat al in kannen en kruiken leek voor ze er überhaupt van wisten. Pals bestrijdt dat met klem: “In die fase zijn we nog lang niet beland. De projectontwikkelaar voert een omgevingsdialoog en op basis van de informatie die daaruit komt, neemt het college een besluit. Daar zullen wij bovendien de gemeenteraad bij betrekken. Of het tot de voor u wenselijke uitkomst leidt weet ik niet, maar het staat u vrij om raadsfracties te benaderen en te zorgen dat ze op de hoogte zijn van uw standpunt.” Het college zegde meteen toe te willen kijken naar een betere manier om dit soort processen te begeleiden en te voorkomen dat omwonenden verrast worden, zoals nu gebeurd is. De omwonenden van de Tholenseweg tonen zich tevreden. Michel Franken zegt: “Heel belangrijk om te horen dat het nog geen gelopen race is”. Zijn buurman Ruud Pommée is vooral blij met de reuring die gemaakt is. Zijn echtgenote Nelly gaat nog een stapje verder: “Het doet goed om te voelen dat het college meedenkt.”

Ondertussen is de bus met het college verder Halsteren in gereden. Die stopt onder andere op de Industrieweg, waar ondernemer Peter Huijsmans vertelt over zijn zorgen rond het voorgenomen zorgcentrum en migrantenhotel, en de zorgen die hij heeft over een wijk die van een gebied met woon-werkbestemming langzaam verandert in een volledige woonwijk. Wethouder Dominique Hopmans wijst hem op de “tragiek” van het dossier: “Als wethouder wil je niemand tekortdoen, maar heb je wel te maken met een maatschappelijke opgave. Die arbeidsmigranten zijn hard nodig.” Hij prijst Huijsmans voor diens constructieve opstelling, de ondernemer is inmiddels in gesprek met de initiatiefnemer over mogelijke alternatieve locaties en verwacht daar veel van. “Het is te prijzen hoe je aan een ander denkt”, zegt Hopmans tegen Huijsmans, “dat je het als ondernemer vervelend vindt dat je bedrijf mogelijk overlast veroorzaakt voor andere bewoners is bijzonder.”

Ondertussen wordt het college door de Dorpsraad gewezen op achterstallig wegenonderhoud, op de zorgen die er zijn rondom de voorgenomen biomassacentrale bij SABIC en de uitstoot van de Bergse asfaltcentrale, op het braakliggende terrein van Sint Elisabeth waarvoor een concreet plan lijkt te ontbreken, net als voor de ongeveer 60 woningen die Stadlander rond de Julianastraat wil slopen. Ook de voortgang rond het TenneTstation wordt besproken, net als het levend houden van de herinnering aan de Watersnoodramp, volgend jaar 70 jaar geleden. Overladen met informatie keert het college terug naar Bergen op Zoom, Halsteren achterlatend met het gevoel dat de zorgen van het dorp in elk geval serieus genomen worden op Plein 13. Burgemeester Frank Petter belooft een grondige evaluatie van het bezoek, en stelt namens het hele college blij te zijn met de Dorpsraad: “Jullie verdienen een compliment.”

Wethouder Joost Pals vertelt omwonenden van Kringloopwinkel Goed voor Goed dat de hoogbouwplannen nog lang niet zijn goedgekeurd door de gemeente.
Ruud Pommée toont wethouders Demmers, Verroen en Pals waar de geplande hoogbouw komt te staan ten opzichte van zijn tuin.