Afbeelding

WijZijn helpt bij aanvragen energietoeslag

Algemeen

HALSTEREN/LEPELSTRAAT - Het kabinet heeft op 7 juli jongstleden de energietoeslag verhoogd van € 800 naar €1300. Deze toeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te kunnen betalen. 

Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De energietoeslag is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst.

Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op deze energietoeslag en deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente. Denkt u recht te hebben op deze energietoeslag maar vindt u het lastig dit zelf te doen, de professionals van WijZijn Halsteren-Lepelstraat kunnen u daarbij helpen. Kom gerust eens langs tijdens onze inloopspreekuren of bel (0164-299491) of mail ons (sociaalteam1@wijzijntraversegroep.nl).

Inloopspreekuur Halsteren: iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Wittenhorst.

Inloopspreekuur Lepelstraat: iedere 3e maandag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur in ’t Weike.

Afbeelding