Jan Luysterburg
Jan Luysterburg Foto: Bep Tielemans

Dialect: Iedeejaole 2

Algemeen

 Iedeejaole (het woord van de vorige keer)

Ook Ad Borremans voegt een zonnige en optimistische groet toe aan zijn verhaal over het woord van de vorige keer:

‘Goeiemiddag Jan,

Zo, weer terug van onze vakantie in de Griekse zon, die weer aangenaam scheen en ons weer een hele goeie tijd heeft bezorgd. Daarom de draad maar weer opgepakt en een stukje geschreven voor de Zuidwestkrant.

De krant die wij nog steeds maar af en toe in de bus krijgen, maar er worden nu al vragen over gesteld in de gemeenteraad dus misschien komt het nu goed met de bezorging.

Groeten Ad’

Het klopt inderdaad, Ad, dat er de laatste tijd door de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant en ook door de Woensdrechtse Bode extra druk wordt uitgeoefend op Spotta om de bezorging nu eindelijk eens goed voor elkaar te krijgen. Ik roep dan ook iedereen die de huis-aan-huiskranten slecht bezorgd krijgt op, dit te melden bij ‘Bezorgklachten’. Dus niet klagen op Facebook of mopperen op de redactie of de medewerkers, maar de klacht krachtig neerleggen via het juiste kanaal. Dan kan het niet anders of het zal spoedig beter worden.

Maar laten we niet langer zitten somberen. Laat ons liever gaan lezen wat Ad Borremans te zeggen heeft over het onderwerp ‘Iedeejaole’:

 Vastouwe

Iek eb van z’n leeve al best wel vuul iedeejaole g’ad, ak er zoow ies oover nadenk. Da begon al vroeg toen d’ak op de leegere school zoot, toen leek ’t mijn iedeejaol om kreur te worre, en dan de Toer de Fraans te rije, en dan ok vernoemd te worre ien ’t toerkraantje, wat toen tijdens de Toer elleke dag uitkwam. Da iedeejaol ies nieks geworre, omda’k te weinig talent oj. Mar d’r kwam al gauw wir ’n nuuw vur ien de plak, iek waor ’n jaor of vjeertien, veftien, en kon bekaant nie waachte tot da’k zestien jaor zouw worre en wa zouw ’t toch iedeejaol zijn om dan op de brommer te stappe. De dag da’k zestien wier oj iek dan ok al ’n brommer ien de schuur staon, unne Zundapp. Mar iek moog pas op m’n verjaordag gaon rije van oos tuis. Toen da oos vaoder en oos moeder wakker wiere, waore ze mijn al kwijt, want iek waor al jeel vroeg ’n toerke aon ’t doen meej d’n Zundapp voor da’k nor school moes. 

Mar dan edde da iedeejaol bereikt en dan gaode wir aon ’n aander dinke. Da was om zoow gauw ast kon van school af gaon en dan gon waareke en geld verdiene. Want al oj iek dan ’n brommer waor da’k jeel blij meej waor, op mun aachttiende, zouw iek dan toch zoow vlug mogeluk m’n rijbewijs aole en ’n autooke wulle kwoope, dus waareke en spaore. 

En zoow edde dan ien de lwoop der jaore al jeel wa iedeejaole gád. Mar ge mot ze blijve maoke, vin iek. Toen da’k zestig jaor waar, docht iek, wa zouw ’t iedeejaol zijn om meej pesjoen te gaon, en dan alles te kunne doen wa ge wult en wanjeer dagge wult. Nouw zen iek al zoow ’n aacht jaor meej pensjoen, waor da’k gin spijt van eb wur, mar de tijd ga wel aard en zen iek al zeuventug jaor. Nouw dink iek wat zoow ’t iedeejaol zijn om alles te kunne vastouwe zoow as ’t nouw ies en dat dan jaore zoow bleft. Iek eb ien al die jaore vuul ideejaole in vervulling zien gaon, mar wa da’k nouw wul, zal wel nie lukke dink, mar wie wit.’

Nou Ad, ik gun je van harte dat je nog heel veel jaren kunt vastouwe wat jou dierbaar is. En hopelijk horen jouw bijdragen aan deze rubriek daar dan ook bij.

 De Zachte G-prijs

Het provinciebestuur van Noord-Brabant spreekt elke twee jaar, via Erfgoed Brabant, zijn waardering uit voor de mensen die zich langdurig buitengewoon inspannen om de Brabantse dialecten te behouden en te promoten. Dat is begonnen in 2013, toen de allereerste Zachte G-prijs werd uitgereikt in De Maagd in Bergen op Zoom. Daarna werd de grote roodgekleurde trofee overhandigd in Tilburg (2015), Veghel (2018) en digitaal (in verband met corona) in 2020. De vijfde Zachte G-prijs wordt op donderdag 23 juni 2022 bekendgemaakt en uitgereikt tussen 19.00 en 21.00 uur in de LocHal te Tilburg.

Dat de dialecten wel degelijk leven in onze provincie en dat veel mensen zich daar intensief mee bezighouden, is ook deze keer weer duidelijk gebleken. Er werden maar liefst ruim vijftig kandidaten voorgedragen!

Een deskundige en volstrekt onpartijdige jury is op 19 mei jongstleden bij elkaar geweest om al die kandidaten grondig te bestuderen en een strenge selectie te maken. Daardoor bleven er nog zeven kandidaten over.

Op 1 juni is de jury wederom bij elkaar geweest om de uiteindelijke winnaar te kiezen. Die is dus inmiddels bekend, maar nog niet bekendgemaakt, want dat gebeurt pas in Tilburg.

Ik vraag onze lezers dan ook vriendelijk maar dringend om te duimen voor twee kandidaten uit ons gebied, namelijk voor Cees van Broekhoven en zijn Dialectgenootschap De Berregse Kamer en voor Jan Luysterburg, uw nederige dienaar!