Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Enkele tientallen mensen namen deel aan de Lichtjestocht in Hoogerheide.</p>

Enkele tientallen mensen namen deel aan de Lichtjestocht in Hoogerheide.

(Foto: Pascal Brugman)

Lichtjestocht niet alleen tegen lockdown

HOOGERHEIDE - In de afgelopen week werden er via meerdere social mediakanalen lichtjestochten in steden en dorpen in Nederland aangekondigd. ‘De bevolking lijkt klaar met het falend regeringsbeleid, de buitenproportionele coronamaatregelen, met name de QR-pas, de stikstofcrisis en dreigend onteigenen van boerenland.’ Een oproep aan anderen om ook geluid te maken is niet tegen dovemans oren geweest in de gemeente Woensdrecht.  


Via facebook werd er op woensdag 12 Januari opgeroepen om in Hoogerheide mee te lopen in de lichtjestocht. Verzamelen op het Ouwe Raedthuysplein om 18.45 uur en vertrek om 19.00 uur. Daar werd door zo’n 34 personen gehoor aan gegeven. Gedupeerden van de maatregelen die zich zorgen maken waar het naar toe gaat in Nederland waren aanwezig. Ook liepen lokale ondernemers, horecahouders en agrariërs mee in de tocht door het centrum van Hoogerheide. Deelnemers van de lichtjestocht gaven te kennen dat het juist mooi is om een statement te maken in hun eigen gemeente. Jong en oud, inwoner of ondernemer, iedereen liep mee met de gedachtegang dat het nu echt genoeg is en dat er iets moet gebeuren. Vooral ondernemers en de horeca staat echt het water aan de lippen. De stoet trok veel bekijks in het centrum en vanuit de lokale Chinees stak het personeel hun duim op en begon vriendelijk te zwaaien.  

Telegramgroep

Een van de deelnemers van de tocht is Marjan uit Hoogerheide. Zij is wel vaker te vinden in het land om haar boodschap over te brengen. Dat is altijd zonder geweld en met een vriendelijke lach. ‘De regeringsmaatregelen brengen veel zeer in de maatschappij aan het licht en versterken het zelfs nog veel meer. Ze is van mening dat er sprake is van sociale en emotionele armoede in de maatschappij. Verbinden, omzien en elkaar helpen waar nodig is ontbreekt en de mensen staan zo onder spanning.’ Ze heeft zichzelf daarom ook aangesloten bij een landelijke telegramgroep die ook een eigen groep heeft in Woensdrecht. “Het is een openbare telegramgroep waar geïnteresseerden zich bij aan kunnen sluiten. In de telegramgroep Nieuw Nederland praat men over de coronamaatregelen, echter is dat niet waar het om gaat. Veel mensen zijn bang, eenzaam en voelen dat ze geen kant meer op kunnen. Ze maken zich zorgen wat er momenteel gebeurt. Het leidt tot polarisatie in de maatschappij en verdeling in gezinnen, families en vriendengroepen. Maar ook op scholen zijn de effecten van de maatregelen groot. Uitsluiting en opsluiting met uitzichtloosheid leidt tot somberheid, zelfmoordgedachten en onthecht zijn van elkaar. Over deze en andere kan openlijk overgepraat worden. Mensen hebben meer dan anders behoefte aan liefde, verbintenis, ontmoeting, steun maar ook hulp. Daar wordt gehoor aan gegeven door onze leden. De telegramgroep is vorig jaar in maart opgericht. Veel nieuwe leden melden zich aan via mond-tot- mondreclame. Echter weten nog veel mensen de groep nog niet te vinden. Ondanks de verschillende behoeften en ideeën die onder de leden zijn, iedereen wordt in de groep in zijn of haar waarde gelaten. Hoe ze ook denken over bepaalde thema’s in deze bizarre tijden. Elkaar helpen en er voor elkaar zijn in deze tijd is belangrijk. Uitsluiting, het in de hand werken van verdeling en morrelen aan het bestaansrecht van mensen nemen zij afstand van.” 

Marjan besluit dan ook: “Ik hoop dat de volgende woensdagen nog meer burgers en ondernemers zich aansluiten bij deze mooie tocht. Wat er allemaal gebeurt dat klopt gewoon niet, het is nu echt het moment om je te laten zien en horen. De maatschappij is echt toe aan verandering en dat kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.” De lichtjestocht is op persoonlijke titel waar vreedzaamheid en verdraagzaamheid voorop staan. Elke woensdag staat er een tocht gepland, net zo lang als dat het nodig is. Het zou kunnen dat de tocht zich ook uitbreidt naar de andere dorpskernen in de gemeente Woensdrecht. 

Meer berichten