Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: UWV

Krapte op regionale arbeidsmarkt

WEST-BRABANT - Het UWV geeft met Regio in Beeld inzicht in toenemende krapte op de arbeidsmarkt in West-Brabant. Uitdagingen op de arbeidsmarkt komen scherper in beeld door coronacrisis.


De zorgsector is qua omvang van werknemersbanen de grootste sector in West-Brabant. Er is in 2020 en 2021 veel veranderd in de zorgsector: er ontstonden zogenaamde coronabanen en er ontstonden achterstanden in de reguliere zorg, doordat deze tijdelijk was stilgelegd. Het is ook een sector met een groot aantal moeilijk vervulbare vacatures, met name voor profielen met hbo+ opleidingsniveau. De verschillen in de organisaties in de zorg zijn groot. Zo kent de gehandicaptenzorg nauwelijks tekorten, terwijl tandartsen en huisartsen aangeven te kort te hebben aan assistenten en lopen de tekorten aan klinisch psychologen op. Tegelijkertijd zien we de interesse om te gaan werken in de zorg toenemen, onder met name personen die hun baan in de retail en horeca zijn verloren.

De horeca en detailhandel zijn zwaar getroffen sectoren in de coronacrisis. Veel horecazaken en detailhandel zaken hebben door de afgekondigde maatregelen hun deuren moeten sluiten. De impact op de werkgelegenheid in de horeca en detailhandel is enorm. Een heel aantal werknemers is overgestapt naar andere sectoren en komt, nu versoepelingen in de maatregelingen zijn ingezet, niet allemaal meer terug in deze sectoren werken. Dat maakt het vinden van geschikt personeel momenteel erg lastig.

Krapte

Net als in de rest van Nederland is er in West-Brabant krapte in de techniek. Zo zijn er de laatste jaren door nieuwe ontwikkelingen, als bijvoorbeeld de energietransities, nieuwe functies ontstaan. De verwachting is dat het daar niet bij blijft en dat er komende jaren nog meer nieuwe functies zullen ontstaan. Er zijn een aantal opleidingstrajecten van start gegaan om instroom in de techniek te bevorderen. Talent naar Techniek is in de regio opgezet, waar werkzoekenden met affiniteit binnen de techniek erachter kunnen komen of hij of zij de juiste competenties bezit. Ook in de groenvoorziening zijn trajecten gestart door o.a. UWV, gemeenten, onderwijs en werkgevers om opleidingstrajecten voor werkzoekenden te ontwikkelen om instroom te bevorderen. Personeelstekorten in de ICT nemen toe, met name de vraag naar gespecialiseerd personeel is fors toegenomen. In West-Brabant is het initiatief IT-Academie ontstaan vanuit een samenwerking van werkgevers en onderwijs, om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol om te scholen met scholingsbudget en een baangarantie. Naast de coronacrisis hebben ook de stikstofproblemen een impact gehad op de bouw. Er lagen in 2021 een heel aantal bouwprojecten stil. De verwachting is dat deze in de loop van 2022 weer zullen worden gestart en de vraag naar geschikt personeel nog meer zal toenemen. De vraag naar geschikt personeel zal in de loop van 2022 dan ook weer toenemen. 

Regionaal

Ook zijn er tekorten in het onderwijs, er is een tekort in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Als onderdeel van de Regionale Aanpak Personeelstekort wordt er gewerkt aan een regionaal onderwijsloket voor (toekomstige) werknemers in het onderwijs. Het doel is om nieuwe studenten, zij instromers en ervaren docenten te werven om zo de verwachte personeelstekorten aan te pakken. Naast het onderwijs bieden ook de sectoren openbaar bestuur en veiligheid kansen in West-Brabant.

Meer berichten