Initiatiefnemer Ed Jansen bij de Steenbergseweg die omwonenden veel overlast bezorgt.
Initiatiefnemer Ed Jansen bij de Steenbergseweg die omwonenden veel overlast bezorgt. Foto: Bep Tielemans

Omwonenden Steenbergseweg zijn verkeersoverlast beu

Algemeen

HALSTEREN - Omwonenden van de Steenbergseweg zijn de verkeersoverlast van deze weg meer dan beu. Op het dicht bewoonde wegvak tussen Vogelenzang/Wouwseweg wordt de geluidsbelasting overschreden en wordt vaak veel te hard gereden. De Steenbergseweg loopt dwars door Halsteren en de verkeersdruk is er de laatste jaren toegenomen. Op initiatief van de heer Ed Jansen, bewoner van de Eenlandsweg, is een petitie opgesteld en uitgezet onder omwonenden.

Ondanks de vakantieperiode waren van de honderd uitgezette petities er in korte tijd al zestig ondertekend. Begin vorige week zijn tevens alle politieke fracties in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders benaderd. De heer Jansen, gepensioneerd jurist, treedt op namens medebewoners. Hij raadt aan de handtekeningenactie te verlengen tot na de vakantieperiode en daarna de getekende petities in te dienen bij het college. “Met name op het 800 meter lange stuk Steenbergseweg tussen de rotondes Vogelenzang en de Wouwseweg is de verkeersoverlast dusdanig dat in de tuin zitten eigenlijk niet mogelijk is. Destijds is voor de geluidsbelasting ontheffing verleend omdat men verwachtte dat het aantal elektrische auto’s snel zou toenemen. Dit is echter niet het geval, dus is de vraag of die ontheffing nog van kracht is”, licht Jansen toe. Bovendien zijn afgelopen jaren diverse nieuwe wegen en een oversteek aangesloten op de doorgaande route waardoor de verkeersintensiteit flink is toegenomen. Ook geeft de initiatiefnemer aan dat de toegestane snelheid van 50 km/u naar 30 km/u gebracht kan worden zonder busverkeer veel te vertragen. Verder zouden PreFab kokosschermen verkeersgeluid kunnen dempen. Jansen: “Een professionele aanpak is nodig.”  

Initiatiefnemer Ed Jansen bij de Steenbergseweg die omwonenden veel overlast bezorgt.