Ven in de Kortenhoeff
Ven in de Kortenhoeff Foto: Fred Severin

Excursie natuurgebied de Kortenhoeff

Algemeen

HOOGERHEIDE - REGIO - Op zondag 11 juli verzorgt IVN Groene Zoom een excursie door natuurgebied de Kortenhoeff.

De Kortenhoeff is een klein natuurgebied met een rijke natuur. Ongeveer alle biotopen van het Grenspark, waar de Kortenhoeff deel van uit maakt, zijn aanwezig. Natte en droge heide, vennen, stuifzand en wat bos. Dit gaat gepaard met een rijke flora en fauna, waarover de gids uitgebreid informatie zal verschaffen. In dit jaargetijde zijn Zonnedauw, Moeraswolfsklauw en het zeldzame Beenbreek te zien.

De waterhuishouding en de verdroging van het gebied zal zeker ter sprake komen.

Staatsbosbeheer maakte van dit ooit sterk verkavelde gebied, waar vooral agrarische activiteiten plaatsvonden, een aaneengesloten natuurgebied. Een aantal aspecten van het vroegere gebruik zijn nog in het terrein te herkennen.

Praktisch:

De excursie is op 11 juli, start om 10.00 uur op de parkeerplaats van camping Familyland, Groene Papegaai 19 te Hoogerheide.

De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur; deelname is gratis. Aanmelden verplicht via website IVN Groene Zoom: https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom

Akkerenven in de Kortenhoeff