Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron kan via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Anna Pals w.v. Piet Meesters; In Putte: Jo van Bruggen w.v. Josephus van Beeck; In Ossendrecht: Fonne Jansen w.v. Maria Jansen; Rinus van Tilburg e.v. Maria van der Venne; Net de Dooij w.v. Franciscus Hendrickx.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 2 juli om 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand. Zaterdag 3 juli om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Zondag 4 juli om 09.30 uur en 11.30 uur uur: Eerste Heilige Communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Mededelingen: zaterdag 10 juli om 19.00 uur is er een woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 3 juli om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Eduarda Helinski; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Corrie Guns-v. Agtmaal. Mededelingen: zaterdag 10, 17 en 24 juli zijn er geen vieringen, de volgende viering is op zaterdag 31 juli.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 3 juli is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 10 juli om 17.00 uur.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 4 juli om 13.30 uur: Eerste Heilige Communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Donderdag 8 juli om 19.00 uur: viering H.H. Maria Adolphine en gezellinnen; Voorgangers: Vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar. Mededelingen: zondag 11 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering met als voorganger vicaris Paul Verbeek.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410. Website, www.pkgw.nl.

Vanaf zondag 4 juli gaat de kerk weer van start zonder dat u zich van tevoren hoeft aan te melden. Daarbij geldt dat u nog wel 1,5 meter afstand moet houden. Elke dienst is bovendien te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube. Voor actuele informatie kunt u de website raadplegen. Zondag 4 juli om 9.45 uur: ds. J.W. Meeuwissen, Sint Maartensdijk.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl..

Zondag 4 juli om 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: jgt. Antonius Goossens; Ad Jonkers. Doop: Vida Gaia van de Velde. Donderdag 8 juli om 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intentie: Ann Govaarts-Sebregts. Overleden: Adrie Luijks. Gelieve voor de dienst te reserveren: 0164-682310.

Pastoraal woord

Nu gelukkig weer veel meer kan in onze samenleving door steeds meer vaccinaties, denken velen al weer aan de vakantie. Er mag ook in ons leven tijd zijn voor ontspanning en rust. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat zien we ook in het evangelie. Nadat de apostelen bij Jezus terugkeren na een vermoeiende reis waarin ze gepreekt hebben en mensen geholpen, zegt Jezus: Komt nu eens zelf naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.

De vakantietijd is een gelegenheid bij uitstek om wat te rusten én om wat meer stil te staan bij het leven en bij God. We zien dat velen die tijd niet helemaal vullen met alleen maar doe-activiteiten. Verschillende mensen lopen in de vakantie eens een kerk binnen, steken een kaars op. We merken dat ook in de Gummaruskerk die nu weer verschillende dagen in de week open is.

Maar elke week hebben we goed beschouwd een vakantiedag die begint op de zaterdagavond. Die vakantiedag kan een uur bevatten waarin we wat rusten van de bezigheden en ons laten voeden door het Woord van God en door het Brood des Levens. Mogen we allemaal een goed evenwicht vinden tussen werken, ontspanning en bidden.

Pastoor Hans de Kort

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 3 juli 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze viering wordt uw gebed gevraagd voor: Jan van Meel e.v. Riet Mertens; Opa en Oma Bogers-Maas; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: F. Veraart, zang: enkele leden van het Antoniuskoor. Zondag 4 juli wordt om 13.30 uur Jenoah Alders gedoopt. Dat hij een gelovige en gelukkige toekomst tegemoet mag gaan. Dinsdag 6 juli 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededelingen: Dit weekend vindt de Caritascollecte plaats en wordt het bloemetje van de maand uitgereikt.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 4 juli 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Ellen van Sluijs.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant?
Mail naar:
info@minervepers.nl