Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Bestrijding eikenprocessierups

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Gemeente Bergen op Zoom start met het bestrijden van de eikenprocessierups door het bespuiten van nesten in bomen in gebieden waar de meeste overlast wordt verwacht. Dit wordt gedaan door te spuiten met Xentari (net als vorig jaar) en de inzet van nematoden (nieuw).


De eikenprocessierups is een natuurlijk fenomeen en zorgt sinds jaren voor hinder. Om overlast zo veel mogelijk te beperken gaat de gemeente Bergen op Zoom adequaat om met het beheer. Wethouder Van der Velden: “Hiervoor maken we een zorgvuldige afweging tussen risico’s, bestrijdingsmethoden en beperken van milieubelasting”. De gemeente werkt op basis van de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups 2019. Er is een mix van maatregelen opgesteld met als doel de overlast tot een minimum te beperken. De nacht van 29 op 30 april begint de gemeente met de bestrijding via nematoden (aaltjes). Dit gebeurt ’s nachts omdat de aaltjes gevoelig zijn voor UV-licht. De nematoden worden ingezet op locaties waar rupsen van bijzondere soorten vlinders voorkomen, zo voorkomt en beperkt de gemeente schade aan deze vlindersoorten. Volgende week start de gemeente met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht, dat gebeurt met het middel Xen Tari. De toegepaste middelen zijn veilig voor mens en dier. Op locaties binnen de gemeente waar niet gespoten wordt en toch overlast ontstaat, wordt op een later moment overgegaan naar bestrijding middels zuigen of plukken.

Biologie eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die in eiken leeft. De rups heeft grijze flanken een zwarte streep over de rug met een zwarte kop. Tegelijk met het ontwikkelen van de bladeren, komen in de toppen van eiken zeer kleine rupsen uit de eipakketjes. Tijdens de ontwikkeling ondergaan de rupsen een vijftal vervellingen. Vanaf de derde vervelling (omstreeks eind mei) ontstaan er microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken. Vanaf deze overlastperiode vormen de rupsen nesten tegen de stam en onder takken welke bestaan uit rupsen, oude vervellingen en uitwerpselen. Vanaf juni/juli bewegen de rupsen zich nauwelijks meer door de boom en gaan dan verpoppen tot vlinder. Nadat de vlinder in augustus is uitgevlogen zal deze eitjes leggen in de toppen van eikenbomen en is de cyclus rond. De eitjes overwinteren zonder problemen zowel zachte als heel strenge winters.

Gezondheidsklachten

Eikenprocessierupsen vormen een risico voor de volksgezondheid en zijn zelden een boomprobleem. De brandharen welke zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen diverse allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen.

De gemeente Bergen op Zoom heeft de afgelopen tijd preventief al diverse maatregelen getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden en zal dat ook de komende tijd blijven doen.

Uitgebreide info over de eikenprocessierups is terug te vinden op de website van de GGD: https://ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes/eikenprocessierupsen/eikenprocessierupsen-en-gezondheid/, www.oakie.info, https://processierups.nu en https://www.bergenopzoom.nl/eikenprocessierups/

Hieronder een korte opsomming.

  • Vorig jaar zijn op diverse locaties in Bergen op Zoom vogelnestkastjes opgehangen in de buurt van eikenbomen. Deze vogelkastjes zijn vooral interessant voor mezen en die zijn weer de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.?
  • Vorig jaar heeft de gemeente?bloembollen geplant?die insecten aantrekken die de eikenprocessierups eten.??
  • Het maaibeheer van bermen en grasvelden passen we op verschillende plaatsen aan zodat er meer insecten (natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups) in komen.??
  • Bij nieuwe aanplant van bomen planten we minder eikenbomen en gebruiken we meerdere boomsoorten om de biodiversiteit te vergroten.???
  • We beginnen met afzuigen zodra de eerste nesten in beeld zijn.?
  • We verwijderen nesten handmatig als de apparatuur er niet bij kan. Dat doen we met lijmspray en vervolgens doen we de nesten in een afgesloten zak.??
  • In de nazomer gaan we monitoren door speciale vlindervallen aan te brengen. Hiermee is een voorspelling te maken voor de hoeveelheid en de verspreiding van eikenprocessierupsen in het volgend jaar.
  • We hebben tips gegeven voor het vogelvriendelijk inrichten van je eigen tuin om de biodiversiteit te stimuleren.?

Waar vind je meer informatie over de eikenprocessierups???

Meer berichten