Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Voorzitter Conny Helder (midden) en de leden Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks.</p>

Voorzitter Conny Helder (midden) en de leden Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks.

Raad van bestuur tanteLouise nieuw uit eigen gelederen

REGIO - Met ingang van 1 maart zijn Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks toegetreden tot de raad van bestuur van tanteLouise. Samen met voorzitter Conny Helder vormen zij het driemanschap dat de goede positie van de West-Brabantse zorgaanbieder binnen het dynamische speelveld van de ouderenzorg verder moet uitbouwen.


Volgens de raad van toezicht van tanteLouise past de toetreding van Ingeborg en Jan-Kees van Wijnen bij de schaalgrootte, ambitie en dynamiek van tanteLouise.

"We zijn uitermate tevreden hoe Conny Helder invulling geeft aan haar bestuursopdracht. Echter, de verdergaande verzwaring en complexiteit van de ouderenzorg, de toonaangevende rol van tanteLouise bij de ontwikkeling van innovatieve zorgtechnologie, grootschalige vastgoedprojecten en de uitrol van nieuwe concepten vragen veel van het bestuur en de organisatie. Dat maakt de versterking van het bestuur gewenst", licht voorzitter Claudia Brandenburg van de raad van toezicht toe.

Jan-Kees van Wijnen (49) is nu nog directeur Zorg en Behandeling bij tanteLouise, Ingeborg Roks (38) directeur Bedrijfsvoering.

Brandenburg is verheugd dat de nieuwe leden van de raad van bestuur uit eigen gelederen komen. "Ze kennen als geen ander de dienstverlening van tanteLouise maar ook het krachtenveld rondom de organisatie en de uitdagingen waarvoor tante de komende jaren staat. Hun ervaring en specifieke kennis maakt een ideale verdeling van taken mogelijk binnen alle aandachtsgebieden. De selectiecommissie, maar ook ondernemingsraad en cliëntenraad, waren het dan ook snel eens: dit zijn de juiste mensen op de juiste plek", aldus de voorzitter van de raad van toezicht van tanteLouise.

Meer berichten