Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Pastor Sebastian Chazhoor
Pastor Sebastian Chazhoor (Foto: Bep Tielemans)

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. openingstijden parochiekantoor: In juli en augustus alleen woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.
Vrijdag 7 augustus, 1e vrijdag van de maand, om 09.00 uur geen viering. Zondag 9 augustus: geen viering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl

Zaterdag 8 augustus 19.00 uur: geen viering. Mededelingen: Op 15 en 29 augustus zijn er nog vieringen in de kerk van Putte.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134.

Zaterdag 8 augustus 17.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Emeritus Pastoor P. de Rooij; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Frans en Cor Broosus-Goense. Dinsdag 11 augustus 08.00 uur: viering bij de Broeders. Mededelingen: Op 15 augustus i.v.m. Maria Tenhemelopneming en 22 augustus zijn er nog vieringen in de kerk van Huijbergen.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 9 augustus 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Loes; Lector: E. van den Eijnden; Misdienaar: Dominic Klumpers; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Sidon van Elzakker-Simons. Overleden: Marie Goris e.v. Frans van Dijke.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 9 augustus 9.45 uur: Ds. J. de Bie, 's Gravenpolder. Van tevoren aanmelden tot vrijdag 17.00 uur via e-mail: scriba@pkgw.nl

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310.

Zondag 9 augustus 09.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Doop: Evelien Pet. Intenties: Jo Blommerde; Antonius Goossens. Onlangs overleden: Corrie Verswijveren-van Loon. Donderdag 13 augustus 09.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal woord

Broodnodig

Afgelopen zondag werd er het verhaal van het broodvermenigvuldiging voorgelezen. (Matteüs 14,13-21). We lezen dit verhaal altijd in de tijd dat veel mensen op vakantie zijn. Mensen waren op zoek naar Jezus omdat Hij mensen in nood nabij stond, hen overeind hielp, uitzicht bood, zicht gaf op hun leven, hun oorsprong en bestemming.

Wat zoeken we op vakantie: even afstand nemen van de hectiek van alledag, vermoed ik, even ontspannen. Als dat lukt kun je ook rustig onder ogen zien waar je de rest van het jaar zoal mee bezig bent. Van een afstand kun je soms beter het perspectief zien. Je kunt dan kritisch kijken naar de rollen die je speelt of waarin je ongemerkt in terecht gekomen bent en waarin je jezelf misschien niet eens meer herkent. Vakantie is: ontspanning vinden, een nieuwe kijk gunnen op jezelf, je omgeving en weer energie opdoen om verder te gaan of wellicht… opnieuw te beginnen. Omzien en vooruitzien en kijken of je op de goede weg bent.

Jezus laat zich vinden door mensen die hem zoeken. Hij is bereikbaar. En ook waar Hij is in de stilte, laat Hij de mensen in nood tot hem komen. Hij laat zich door hen aanspreken, raken en aanraken, omdat zij hem ter harte gaan. Zo mogen we de verrezen Heer altijd bij ons weten als we hem oprecht zoeken, ons hart voor hem openen, onze nood voor Hem neerleggen. Wij hebben hem broodnodig in deze ongekende tijd.

Pastor Sebastian Chazhoor

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 8 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken we: Han Bom e.v. Toos Bogers; Sjan Foppele-Bakx. Voorgangers: Past. H. de Kort en Past. L. Robijn, lector: H. Wouts. Dinsdag 11 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 9 augustus 10.00 uur: Voorganger ds.J.P. Schouten; organist: Edu de Goffau.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

De Emmauskerk, gelegen aan Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom is weer begonnen met wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.
www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten