Het Borgvliets Gemengd Koor bij de molen op Borgvliet
Het Borgvliets Gemengd Koor bij de molen op Borgvliet Foto: Merijn Sitsen

Borgvliets Gemengd Koor stopt

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Met ingang van 1 juli 2020 zal het Borgvliets Gemengd Koor uit Bergen op Zoom niet meer bestaan.

Na ruim 50 jaar valt het doek. Na jaren van teruglopend ledental en toch steeds ouder wordende leden is eind januari het besluit genomen om het koor op te heffen. Het was de bedoeling, dat er nog deelgenomen zou worden aan het Alphens Korenfestival in Alphen aan den Rijn en aan het Middelburgs Volkorenfestival, maar door de corona-crisis zijn de beide festivals afgelast. Er kon ook niet meer gerepeteerd worden. Vrijdag is de laatste algemene ledenvergadering geweest. Met het sluiten van de vergadering hield de vereniging op te bestaan. Er is nog bladmuziek beschikbaar voor belangstellenden. Op zaterdag 15 augustus van 10.00 tot 12.00 uur zal de muziek gratis opgehaald kunnen worden in Eigen Haard, Pieter Breughelstraat 23 in Bergen op Zoom. Het betreft kerstmuziek, barbershopmuziek, kerkmuziek en profane muziek. Alles geschikt voor koren die vierstemmig zingen.